Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tiếp tục tăng trong tháng 8

Vinh Anh - 17:25, 29/08/2017

TheLEADERTổng cục Thống kê vừa công bố số liệu cho thấy, chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 8/2017 đã tăng 3,9% so với tháng trước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn.

Đóng góp cho sự tăng trưởng của chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 so với tháng trước, phải kể đến mức tăng 6,2% của chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp chế biến và chế tạo, trong đó đặc biệt là chỉ số sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 16% so với tháng 7 .

Kế đến là ngành Sản xuất và phân phối điện tăng 2,9%, và sự tăng nhẹ của ngành Cung cấp nước; quản lý và xử lý rác thải, nước thải là 0,8%.

Riêng chỉ số sản xuất của ngành khai khoáng tiếp tục giảm 3,2% so với tháng trước.

Tính chung 8 tháng năm 2017, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 7,2% của cùng kỳ năm 2016 nhưng cao hơn mức tăng 6,5% của 7 tháng năm nay.

Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,8%, đóng góp 7,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 8,6%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,4%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 6,9%, làm giảm 1,5 điểm phần trăm mức tăng chung.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 8 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: dản xuất kim loại tăng 21,2%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 17,8%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 13,5%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 10,4%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 10,1%; dệt tăng 10%. 

Một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm: Sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 6,3%; khai khoáng khác tăng 3,8%; sản xuất xe có động cơ tăng 2%; khai thác than cứng và than non tăng 1,7%; sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 1,8%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 2,1%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 10,1%.

Trong 8 tháng năm nay, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ năm trước: ti vi tăng 34,4%; sắt, thép thô tăng 26,7%; thép cán tăng 23,9%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 17,7%; phân urê tăng 17,3%. 

Một số sản phẩm tăng khá: phân hỗn hợp NPK tăng 9,8%; nước máy thương phẩm tăng 9,6%; sữa tươi tăng 9,5%; thủy hải sản chế biến tăng 9,4%; thép thanh, thép góc tăng 9,3%; quần áo mặc thường tăng 8,6%. 

Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm: Giày, dép da tăng 2,5%; than đá tăng 1,6%; thuốc lá điếu giảm 0,5%; điện thoại di động giảm 0,8%; ô tô giảm 4,5%; khí đốt thiên nhiên giảm 9,2%; dầu thô khai thác giảm 10,8%; khí hóa lỏng (LPG) giảm 13,4%.