Chính phủ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2023

Nhật Hạ - 17:58, 15/04/2023

TheLEADERĐây là lần thứ 5 doanh nghiệp, hộ kinh doanh được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và cá nhân, tiền thuê đất, nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất năm 2023 và có hiệu lực từ 14/4 – 31/12/2023 trong bối cảnh các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn khi thị trường thu hẹp và đơn hàng sụt giảm.

Theo đó, doanh nghiệp, tổ chức kê khai thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu) theo tháng sẽ được gia hạn số thuế phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3-8/2023. Doanh nghiệp kê khai sắc thuế này theo quý sẽ được gia hạn với số thuế phát sinh trong quý I, II.

Thời hạn gia hạn thuế là 6 tháng với thuế phát sinh tháng 3-5/2023 và quý I/2023. Số thuế phát sinh nộp của tháng 6/2023 và quý II sẽ được gia hạn 5 tháng. Trường hợp doanh nghiệp phát sinh thuế trong tháng 7 được gia hạn 4 tháng; phát sinh thuế trong tháng 8 thì gia hạn thêm 3 tháng. Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Cá nhân, hộ kinh doanh trong các lĩnh vực ưu tiên như nông - lâm nghiệp, thủy sản, chế biến thực phẩm, dệt, xây dựng, vận tải kho bãi, bất động sản, khai thác dầu thô, khí đốt tự nhiên... cũng được nới thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân đến 31/12/2023.

Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế năm 2023 sẽ được gia hạn 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, đơn vị trực thuộc diện khai thuế riêng với cơ quan thuế cũng được giãn thời gian nộp thuế này.

Chi nhánh, đơn vị của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ không được gia hạn thuế.

Tiền thuê đất của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng đang được Nhà nước cho thuê đất dưới hình thức trả tiền thuê hàng năm sẽ được gia hạn nộp tiền tiền với 50% số tiền thuê phát sinh năm 2023. Thời hạn gia hạn là 6 tháng, tính từ 31/5/2023.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có các ngành kinh tế, lĩnh vực quy định trong nghị định này thì doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế giá trị gia tăng, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo hướng dẫn tại nghị định này.

Bộ Tài chính ước tính tổng số tiền được hoãn, giãn nộp thuế, tiền thuê đất năm nay là hơn 112.000 tỷ đồng (năm 2022 là trên 233.000 tỷ đồng).