DIC Corp lập uỷ ban phát triển bền vững

Hứa Phương - 08:56, 28/09/2023

TheLEADERỦy ban phát triển bền vững có chức năng tham mưu, đề xuất cho hội đồng quản trị DIC Corp về chiến lược, kế hoạch và trực tiếp chỉ đạo, thực hiện các công tác liên quan đến lộ trình chuyển đổi thực hành ESG.

Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp) vừa quyết định thành lập Ủy ban phát triển bền vững trực thuộc hội đồng quản trị (HĐQT).

Đây là đơn vị chuyên trách, có chức năng tham mưu, đề xuất cho HĐQT DIC Corp về chiến lược, kế hoạch và trực tiếp chỉ đạo, thực hiện các công tác liên quan đến lộ trình chuyển đổi thực hành ESG (môi trường, xã hội và quản trị). 

Uỷ ban có nhiệm vụ xây dựng và báo cáo ESG thường niên, giám sát, đánh giá, điều chỉnh ESG, đồng thời thực hiện các chính sách, phương pháp để triển khai và thực thi phát triển bền vững tại DIC Corp, thông qua sự phối hợp liên ngành trong và ngoài công ty để xác định rủi ro và đề xuất các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp.

Uỷ ban có trách nhiệm thiết lập và phát triển các chương trình bền vững cũng như các sáng kiến như báo cáo đánh giá tính trọng yếu, so sánh ngang hàng, kỳ vọng của từng dự án để được công nhận, xác nhận và được cấp các chứng chỉ, chứng nhận liên quan.

Đối với dự án năng lượng, uỷ ban sẽ tổ chức nghiên cứu, đề xuất lập quy hoạch, kế hoạch phát triển dự án năng lượng, ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trình HĐQT xem xét, phê duyệt.

Bên cạnh đó, uỷ ban sẽ tham vấn phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo, trước mắt là nghiên cứu đề xuất đầu tư nhà máy điện rác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, đề án xây dựng phát triển dự án năng lượng và tham vấn, thực hiện công tác thẩm tra, thiết kế, xây dựng các công trình năng lượng tại các dự án do DIC Corp làm chủ đầu tư.

Ông Đinh Hồng Kỳ, thành viên độc lập HĐQT được bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch của uỷ ban, bà Đào Thanh Xuân, người phụ trách quản trị cùng ông Lê Kim Chi đảm nhận chức vụ thành viên.

DIC Corp là doanh nghiệp chuyên phát triển bất động sản có trụ sở ở Bà Rịa - Vũng Tàu với các dự án nổi bật như DIC Chí Linh City ở Bà Rịa – Vũng Tàu, DIC Đại Phước ở Đồng Nai và DIC Victory City ở Hậu Giang.

Năm 2023, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng, lần lượt gần gấp đôi và gấp 7 lần thực hiện năm 2022.