Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp sẽ được nhiều ưu đãi

Quỳnh Chi - 14:19, 24/04/2018

TheLEADERCác doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sẽ được hưởng nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích của Nhà nước, đặc biệt trong việc tiếp cận vay vốn và hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao.

Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp sẽ được nhiều ưu đãi
Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ nhằm khuyến khích phát triển nông nghiệp.

Theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ, chính sách hỗ trợ này được áp dụng cho doanh nghiệp có dự án nông nghiệp thuộc diện đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư và dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư.

Hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn

Theo Nghị định, ngân sách địa phương sẽ hỗ trợ lãi suất vay thương mại cho các doanh nghiệp sau khi dự án hoàn thành với mức hỗ trợ bằng chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất tín dụng nhà nước ưu đãi đầu tư tính trên số dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hồ sơ hỗ trợ.

Thời gian hỗ trợ lãi suất tính từ ngày bắt đầu giải ngân theo hợp đồng tín dụng với ngân hàng thương mại; cụ thể, tối đa 8 năm đối với dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư; tối đa 6 năm đối với dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư; tối đa 5 năm đối với dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư. 

Trường hợp dự án của doanh nghiệp nông nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập thì thời gian hỗ trợ lãi suất là 8 năm; dự án mà doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị thì được áp dụng hỗ trợ lãi suất theo chu kỳ sản xuất của sản phẩm.

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho nhiều dự án

Theo quy định, doanh nghiệp có dự án nông nghiệp, đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư được Nhà nước giao đất hoặc được chuyển mục đích đất để làm nhà ở cho người lao động theo quy định tại Điều 55 Luật đất đai được miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất được chuyển mục đích để xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc tại dự án; được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đó sau khi được chuyển đổi.

Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư thì dự án đó được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 15 năm đầu kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 7 năm tiếp theo.

Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư thì dự án đó được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 11 năm đầu kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 05 năm tiếp theo.

Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao

Theo Nghị định mới của Chính phủ, Nhà nước sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp 80% kinh phí thực hiện ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp nhưng không quá 300 triệu đồng/đề tài/bản quyền/công nghệ.

Muốn được hưởng chính sách trên, doanh nghiệp phải có doanh thu năm trước tối thiểu bằng 10 lần mức hỗ trợ; bên cạnh đó, các bản quyền, công nghệ doanh nghiệp đề xuất mua phải phù hợp với định hướng phát triển sản xuất của doanh nghiệp đã đăng ký.

Trường hợp đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng trong thực tế thì được thanh toán bằng mức hỗ trợ; trường hợp không được áp dụng trong thực tế thì được thanh toán bằng 50% mức hỗ trợ.

Nghị định cũng nêu rõ, doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở chăn nuôi bò sữa, bò thịt được ngân sách nhà nước hỗ trợ 5 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị.

Ngoài hỗ trợ hạ tầng trên, nếu doanh nghiệp nhập, bò giống cao sản để nuôi trực tiếp hoặc liên kết nuôi với hộ gia đình thì được hỗ trợ bổ sung là 10 triệu đồng/con.

Bên cạnh đó, Nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư trực tiếp đào tạo nghề cho lao động với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng/lao động trong vòng 3 tháng. 

Chi phí quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực quốc gia và cấp tỉnh, kinh phí tham gia triển lãm và hội chợ trong nước, ngoài nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ được hỗ trợ 50%. 

Đặc biệt, sẽ có một doanh nghiệp có kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực thương mại điện tử và có tài sản đảm bảo tối thiểu 10 tỷ đồng được hỗ trợ xây dựng và quản lý trang thông tin điện tử "Chợ quốc gia".