Eximbank đang khuyết 2 thành viên HĐQT

Dũng Phạm - 16:10, 20/06/2023

TheLEADERSau khi ông Nguyễn Hiếu và ông Nguyễn Thanh Hùng được miễn nhiệm, HĐQT của Eximbank chỉ còn 5 thành viên so với số lượng 7 người trong nhiệm kỳ VII được thông qua tại ĐHCĐ 2021.

Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Eximbank diễn ra hôm 14/4, các cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII gồm ông Nguyễn Hiếu và ông Nguyễn Thanh Hùng.

Đây là hai thành viên HĐQT được bầu vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2021 lần thứ hai diễn ra vào tháng 2/2022.

Theo tài liệu được Eximbank công bố khi đó, ông Nguyễn Thanh Hùng là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Bamboo Capital. Ông Hùng được đề cử bởi nhóm cổ đông bao gồm ông Nguyễn Hồ Nam, bà Lê Thị Mai Loan, Công ty Cổ phần Thắng Phương, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios.

Còn ông Nguyễn Hiếu là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt. Ông Hiếu được đề cử bởi nhóm cổ đông Lafelle Limited, Education Management Holdings Limited, ông Trần Công Cận và bà Ngô Thu Thuý - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Âu Lạc.

Tuy nhiên chỉ hơn một năm sau, ông Hiếu và ông Hùng đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. Sau khi được ĐHCĐ miễn nhiệm hai thành viên, HĐQT hiện nay của Eximbank có 5 thành viên gồm bà Lương Thị Cẩm Tú, bà Đỗ Hà Phương, bà Lê Thị Mai Loan, ông Phạm Quang Dũng và ông Trần Anh Thắng.

Nhiệm kỳ HĐQT hiện nay của Eximbank (nhiệm kỳ VII, 2020 - 2025) được Đại hội cổ đông thường niên 2021 diễn ra vào tháng 2/2022 thông qua với số lượng là 7 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập.

Như vậy, so với quyết định này, HĐQT của Eximbank đang khuyết 2 vị trí và ngân hàng có thể sớm phải tổ chức Đại hội cổ đông để bầu bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT để đảm bảo số lượng thành viên.

Trong làn sóng thay đổi nhân sự trong hệ thống ngân hàng, Eximbank cũng là một nhà băng đáng chú ý. Tuy nhiên, trong khoảng 1 năm trở lại đây, tình hình ở Eximbank đã ổn định trở lại.

Cùng với tình hình kinh doanh được cải thiện, HĐQT của nhà băng này vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động nâng cao tính minh bạch, hướng tới mục tiêu lựa chọn những nhân sự cấp cao phù hợp, đảm bảo đúng người, đúng vị trí và đúng thời điểm.

Năm 2023, Eximbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 210.000 tỷ đồng, tăng 13,5%; huy động vốn cuối kỳ đạt 165.000 tỷ đồng, tăng 11%; dư nợ cấp tín dụng đạt 146.600 tỷ đồng, tăng 12,3%; tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 1,6% và lợi nhuận trước thuế đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 34,5% so với 2022. Kết thúc quý I, ngân hàng đạt lợi nhuận sau thuế gần 700 tỷ đồng.