Fecon dừng kế hoạch bán cổ phần cho nhà thầu Trung Quốc

Trần Anh - 12:47, 17/09/2020

TheLEADERTrên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu FCN chỉ quanh mức 8.000 – 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với mức giá 15.000 đồng/cổ phiếu dự kiến bán cho nhà đầu tư chiến lược.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Fecon vừa thông qua chủ trương không tiếp tục đàm phán với China Harbour Engineer Company Ltd (CHEC) trong kế hoạch phát hành 32 triệu cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Fecon vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm lựa chọn nhà đầu tư chiến lược tiềm năng khác phù hợp.

Trước đó Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, cổ đông Fecon đã thông qua chủ trương phát hành 32 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Tổng giá trị phát hành dự kiến tối thiểu là 480 tỷ đồng, tương đương 15.000 đồng/cp.

Số tiền thu về từ đợt chào bán để đầu tư tăng vốn tại các công ty con trong lĩnh vực thi công và đầu tư năng lượng (278 tỷ đồng), đồng thời bổ sung vốn lưu động cho công ty mẹ (202 tỷ đồng).

Fecon đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2020 đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 29,4% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận ròng dự kiến đạt 233 tỷ đồng, tăng trưởng 10%.

CHEC - một doanh nghiệp Trung Quốc có ngành nghề khá tương đồng với Fecon, bao gồm hạ tầng, năng lượng, cầu cảng và bất động sản ban đầu là nhà đầu tư chiến lược sẽ mua lô cổ phiếu này. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý 4/2020, sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và sau khi được Ủy ban Chứng khoán thông qua. Thời gian hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Trước đó, trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 6, Fecon đã đăng ký mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ với tổng khối lượng 6 triệu cổ phiếu, tương đương với 5% số cổ phiếu đang lưu hành. Ban lãnh đạo công ty cho biết mục đích mua lại nhằm bình ổn giá cổ phiếu FCN và tối đa hóa lợi ích của cổ đông.

Mặc dù vậy, thương vụ cuối cùng đổ bể. Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu FCN chỉ quanh mức 8.000 – 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với mức giá 15.000 đồng/cổ phiếu dự kiến bán cho nhà đầu tư chiến lược.

Năm 2020, Fecon đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất tăng 29% lên 4.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 233 tỷ đồng, tăng 10%. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ chiếm 195 tỷ đồng, giảm 3% so với năm trước.