GELEX đặt kế hoạch lãi hợp nhất 2.618 tỷ đồng

Trần Anh - 11:40, 12/05/2022

TheLEADERKết thúc quý đầu năm GELEX đã đạt hơn 900 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 34% kế hoạch năm.

GELEX đặt kế hoạch lãi hợp nhất 2.618 tỷ đồng
Đại hội cổ đông GELEX diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex (GELEX) đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Theo đó, cổ đông GELEX đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2022 là 36.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2.618 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 26% và 27% so với thực hiện năm 2021. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2022 tối đa 15%.

Về định hướng phát triển, trong giai đoạn tiếp theo, GELEX chú trọng phát triển sản xuất công nghiệp và hạ tầng, qua đó, xác định cụ thể chiến lược phát triển trong từng lĩnh vực. 

Đối với sản xuất công nghiệp, tập đoàn định hướng các đơn vị đẩy mạnh đầu tư cho công nghệ, phát triển sản phẩm mới cũng như tăng cường áp dụng công nghệ vào quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, thị phần, giữ vững vị thế là các đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị điện. 

Đối với lĩnh vực hạ tầng, thông qua các đơn vị thành viên, GELEX tập trung đầu tư vào bất động sản khu công nghiệp, bất động sản cho người có thu nhập thấp, phát triển và đầu tư các dự án năng lượng sạch, sản xuất kinh doanh nước, vật liệu xây dựng…, tiếp tục triển khai các dự án bất động sản thương mại đúng tiến độ, tối ưu hóa việc sử dụng quỹ đất của hệ thống nhằm tạo nguồn thu ổn định, vững chắc trong dài hạn. 

Bên cạnh đó, GELEX tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng các mảng kinh doanh cốt lõi thông qua hoạt động M&A phù hợp.

Năm 2021 là năm đặc biệt, ghi dấu bước chuyển mình của GELEX khi thực hiện thành công M&A Tổng công ty Viglacera, hoàn thành tái cấu trúc hai sub-holding và vượt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận, tạo dựng nền tảng vững chắc cho các giai đoạn phát triển tiếp theo của tập đoàn. 

Theo đó, GELEX ghi nhận 28.578 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, 2.057 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2021, tăng trưởng lần lượt 59% và 72% so với thực hiện năm 2020, vượt 60% so với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.285 tỷ đồng.

Một trong những kế hoạch quan trọng năm 2022 của tập đoàn là thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch đối với cổ phần tại GELEX Hạ tầng và IPO, đăng ký niêm yết đối với cổ phần GELEX Electric trên cơ sở vẫn nắm giữ tỷ lệ chi phối, bổ sung nguồn lực tài chính để thực hiện các mục tiêu đầu tư chiến lược, đồng thời nâng cao hơn nữa tính minh bạch trong hoạt động của các đơn vị thành viên.

Cập nhật kết quả mới đây của GELEX, doanh thu quý I/2022 toàn tập đoàn đạt 8.682 tỷ đồng, đạt 24% mục tiêu cả năm và tăng trưởng 95% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế của tập đoàn quý I đạt 901 tỷ đồng, hoàn thành 34% kế hoạch năm. So với cùng kỳ năm 2021, lãi trước thuế tăng thêm 567 tỷ đồng.