Giá xăng RON 95 giảm 400 đồng/lít

Quỳnh Chi - 15:50, 21/02/2018

TheLEADERNguyên nhân điều chỉnh giá xăng dầu lần này là do giá xăng dầu thế giới đang trên đà giảm so với kỳ trước đó.

Giá xăng RON 95 giảm 400 đồng/lít
Giá xăng chính thức giảm từ chiều 21/2.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định kết hợp điều chỉnh giảm mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu và giảm giá bán các mặt hàng xăng dầu (trừ dầu hỏa giữ nguyên giá bán).

Theo đó, Liên Bộ Công thương -Tài chính quyết định yêu cầu các thương nhân giảm giá bán xăng RON95 tối thiểu 400 đồng/lít so với hiện hành.

Cụ thể, giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Xăng E5 RON92 600 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.141 đồng/lít); xăng RON95 0 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 400 đồng/lít); dầu diesel 0 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 678đồng/lít); dầu hỏa 105 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 710đồng/lít) và dầu mazut 0 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 320 đồng/kg).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giảm giá các mặt hàng xăng dầu (trừ dầu hỏa giữ nguyên giá bán); riêng mặt hàng xăng RON95 giảm giá bán tối thiểu 400 đồng/lít so với hiện hành.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: Xăng E5 RON92 18.340đồng/lít; dầu diesel 0.05S 15.716đồng/lít; dầu hỏa 14.560 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S 12.528đồng/kg.

Việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng từ 15 giờ ngày 3/2/2018.

Nguyên nhân điều chỉnh giá xăng dầu lần này là do giá xăng dầu thế giới đang trên đà giảm so với kỳ trước đó.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 21/2/2018 là:73,062 USD/thùng xăng RON92 (xăng nền để pha chế xăng E5 RON92); 76,160 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 78,319 USD/thùng dầu hỏa; 365,734 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 RON92 theo Công văn số 171/BTC-QLG ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 13.821,50 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).