Hà Nội tăng cường giao tiếp trực tuyến qua ứng dụng iHaNoi

Nhật Hạ - 17:45, 09/07/2024

TheLEADERHà Nội ra mắt ứng dụng iHaNoi, tăng cường giao tiếp trực tuyến giữa công dân, doanh nghiệp và chính quyền, thúc đẩy minh bạch và hiệu quả hành chính.

Ngày 28/6/2024, Thủ tướng Chính phủ và các đại diện lãnh đạo đã khởi động ứng dụng iHaNoi, nền tảng trực tuyến tăng cường tương tác giữa công dân, doanh nghiệp và chính quyền thành phố Hà Nội. Đây là bước tiến quan trọng trong thực hiện Đề án 06 về phát triển dữ liệu dân cư và chuyển đổi số.

Ứng dụng iHaNoi nhằm minh bạch hóa và tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp vào các hoạt động quản lý và phục vụ hành chính, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại Hà Nội.

Theo công điện số 05/CĐ-UBND được ban hành hôm nay, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đưa ra nhiều chỉ đạo cụ thể nhằm triển khai hiệu quả ứng dụng iHaNoi. 

Đầu tiên, ông yêu cầu tất cả các sở, ban, ngành và đơn vị thuộc thành phố phải đảm bảo 100% cán bộ, công chức và viên chức cài đặt và sử dụng iHaNoi trước ngày 30/7/2024. Các đơn vị này cũng phải giải quyết triệt để các phản ánh và kiến nghị của người dân và doanh nghiệp đúng tiến độ và chất lượng theo quy định.

Hà Nội tăng cường giao tiếp trực tuyến qua ứng dụng iHaNoi
Ứng dụng iHaNoi là một nền tảng tương tác số giữa công dân, doanh nghiệp và chính quyền thành phố Hà Nội.

Công an thành phố được giao nhiệm vụ huy động lực lượng để hỗ trợ cài đặt và sử dụng iHaNoi cho người dân, đồng thời đảm bảo an ninh mạng và vận hành ổn định ứng dụng. Văn phòng UBND Thành phố phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng iHaNoi cho cán bộ và người dân, đảm bảo tổng đài 1022 - nhánh số 8 hoạt động hiệu quả để hỗ trợ công dân.

Sở Thông tin và truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền và duy trì hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng iHaNoi. Sở này cũng phối hợp với các cơ quan liên quan để giám sát an toàn và an ninh thông tin.

Sở Giáo dục và đào tạo sẽ tuyên truyền về iHaNoi đến toàn thể giáo viên và học sinh từ cấp THCS trở lên. Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội sẽ hướng dẫn công nhân và người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra quá trình xử lý các phản ánh và kiến nghị trên ứng dụng iHaNoi. Đồng thời, sở này sẽ đưa tiêu chí sử dụng iHaNoi vào đánh giá chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS).

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã sẽ tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt ứng dụng iHaNoi cho người dân, đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/09/2024. Các doanh nghiệp, trường học và cơ quan báo chí được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền để tuyên truyền và triển khai iHaNoi, đảm bảo mọi người dân và doanh nghiệp đều biết, cài đặt và sử dụng ứng dụng này.

Cuối cùng, Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi toàn thể người dân Thủ đô tiếp tục ủng hộ, tin tưởng và đồng lòng cùng chính quyền trong việc xây dựng một Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại và bền vững. 

Ứng dụng iHaNoi không chỉ là một nền tảng tương tác số mà còn là một công cụ quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hệ thống quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp của thành phố Hà Nội.