HDBank muốn mua công ty chứng khoán

Trần Anh - 13:49, 16/04/2023

TheLEADERSở hữu một công ty chứng khoán được kỳ vọng giúp HDBank mở rộng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng, đa dạng hóa và tăng cường nguồn thu.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tại đại hội năm nay, HDBank sẽ trình cổ đông phê duyệt chủ trương góp vốn, mua cổ phần một công ty trong lĩnh vực chứng khoán để công ty đó trở thành công ty con của HDBank.

Theo HDBank, nền kinh tế Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và trên thế giới. Đây sẽ là tiền đề tốt cho thị trường chứng khoán phát triển. 

Bên cạnh đó, số lượng tài khoản chứng khoán trong nướuc mới đạt tỷ lệ hơn 6% dân số, còn thấp so với mức 10-15% của các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam còn rất lớn.

Với mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển thị trường chứng khoán, HDBank sẽ trình đại hội cổ đông thông qua việc tham gia góp vốn, mua lại cổ phần một công ty chứng khoán. 

Thương vụ này giúp nhà băng mở rộng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng, đa dạng hóa và tăng cường nguồn thu dịch vụ, thông qua nhiều hoạt động mới như tư vấn phát hành, tư vấn tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp, quản lý tài sản và các dịch vụ khác.

Tiêu chí mà HDBank đưa ra để lựa chọn công ty chứng khoán góp vốn, mua cổ phần bao gồm được cấp phép để thực hiện các nghiệp vụ như môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán; có vốn điều lệ trên 1.000 tỷ đồng theo báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất; hoạt động kinh doanh có lợi nhuận liên tiếp trong ba năm gần nhất. Đồng thời công ty này phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật và quy định hiện hành của HDBank.

Hiện có một công ty chứng khoán trên thị trường có mối quan hệ mật thiết với HDBank là Công ty Chứng khoán HD. Công ty này được đổi tên từ Công ty chứng khoán Phú Gia, nơi bà Nguyễn Thị Phương Thảo từng làm Chủ tịch HĐQT một thời gian dài. Công ty Chứng khoán HD mới tăng vốn điều lệ trên 1.000 tỷ đồng và thỏa mãn những điều kiện M&A của HDBank.

Sở hữu một công ty chứng khoán và hợp nhất vào hệ sinh thái ngân hàng - chứng khoán - công ty quản lý quỹ là chiến lược khá phổ biến của các ngân hàng Việt Nam những năm gần đây. Trước HDBank, nhiều ngân hàng khác trên thị trường cũng đã sở hữu công ty chứng khoán như VPBank, Techcombank, ACB... Đây cũng là xu hướng chung của các tập đoàn tài chính - ngân hàng lớn tại các thị trường phát triển để đáp ứng hiệu quả nhu cầu của khách hàng.