HDBank tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 16.100 tỷ đồng

Lam Giang - 10:43, 04/11/2020

TheLEADERCác đợt tăng vốn điều lệ gần nhất của HDBank thực hiện thông qua chia cổ tức và cổ phiếu thưởng, cổ đông HDBank được nhận lợi tức với tổng tỷ lệ 65% trong năm 2020.

Thông tin được Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố, HDBank vừa hoàn thành chia cổ tức và cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ mức 9.810 tỷ đồng lên hơn 12.707 tỷ đồng. 

Việc tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2020 được HDBank thực hiện thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số lượng cổ phiếu đã phát hành là 289,8 triệu cổ phiếu, trong tổng số 627,8 triệu cổ phiếu Đại hội cổ đông quyết định phát hành để tăng vốn trong năm 2020 .

Sau đó, HDBank triển khai tăng vốn điều lệ lên 16.088 tỉ đồng thông qua việc chia cổ tức đợt 2 năm 2019. Tỷ lệ phát hành là 26,92% tính số lượng cổ phiếu lưu hành theo vốn mới, tương đương với tỷ lệ 35% tính trên số lượng cổ phần lưu hành tại thời điểm Đại hội cổ đông thông qua nghị quyết về tăng vốn điều lệ năm 2020.

Như vậy, sau hai đợt chia cổ tức và cổ phiếu thưởng, cổ đông HDBank được nhận lợi tức với tổng tỷ lệ 65% trong năm 2020.

HDBank tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 16.100 tỷ đồng
HDBank có lịch sử chia cổ tức cao và đều đặn.

Mới đây, ngân hàng này cũng phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược nước ngoài, giúp tích cực hơn nữa hệ số CAR (theo Basel II) mà hiện nay đã ở mức tốt 10,9%. Chất lượng tài sản tiếp tục duy trì với tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành. 

Trong bối cảnh ngành ngân hàng trên thế giới có những biến động, ảnh hưởng của đại dịch covid-19, HDBank được Moody’s xếp hạng tín nhiệm B1, triển vọng ổn định, là những tín hiệu cho thấy ngân hàng này sẽ hoàn thành tốt kế hoạch 2020 của Đại hội cổ đông.