Hơn 1.300 doanh nghiệp 'chết' mỗi tháng

Duy Anh - 14:56, 29/08/2019

TheLEADERCó 10.600 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 8 tháng đầu năm 2019.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, gần 11.200 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8, giảm 9,5% so với tháng trước do trùng với tháng Bảy âm lịch, nhiều người có tâm lý hạn chế khởi sự kinh doanh.

Tổng số vốn đăng ký thành lập mới trong tháng 8 đạt hơn 151.000 tỷ đồng, tăng 8,7% so với tháng trước, mức vốn bình quân 13,5 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Lũy kế 8 tháng đầu năm nay, cả nước có 90.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng số vốn hơn 1,15 triệu tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 31% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đạt 12,7 tỷ đồng, tăng 26,6% so với 8 tháng đầu 2018, cao hơn mức của cả năm 2018.

Nếu tính cả 1,604 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng năm 2019 là 2,754 triệu tỷ đồng.

25.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng lên gần con số 116.000.

Lĩnh vực dịch vụ chiếm tới gần 72% số doanh nghiệp được thành lập mới trong 8 tháng năm nay.

Phần lớn lĩnh vực hoạt động có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước, trừ 4 lĩnh vực có sự sụt giảm gồm bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy; dịch vụ lưu trú và ăn uống; vận tải, kho bãi và tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

20.100 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 8 tháng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu trong các ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy; xây dựng; công nghiệp chế biến, chế tạo.

Cùng thời điểm có 25.700 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, trong đó có 11.400 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu từ năm 2018, chiếm 44,4%.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 8 tháng năm 2019 là 10.600 doanh nghiệp, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 9.500 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng (chiếm 90,3% tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể), tăng 14%.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực là bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy; công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng.