IFC: Ngân hàng Việt cần nhiều lãnh đạo nữ hơn

Hoài An - 10:24, 08/03/2023

TheLEADERTheo IFC, một ban lãnh đạo cân bằng về giới sẽ mang lại kết quả kinh doanh tốt hơn, cùng nhiều lợi ích khác cho nhân viên, nhà đầu tư và hoạt động của ngân hàng.

Trong khi nữ giới chiếm tới 60% số lao động làm việc tại những vị trí cấp thấp tại các ngân hàng Việt Nam, thì chỉ chưa tới 1/3 các vị trí quản lý cấp cao và hàng đầu tại đây do nữ giới đảm nhiệm, theo nghiên cứu mới nhất của IFC hợp tác với Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Nghiên cứu “Lưu ý khoảng cách giới: Thúc đẩy nữ giới tham gia các vị trí lãnh đạo ngành ngân hàng Việt Nam” cho thấy đã có sự công nhận tích cực về giá trị của bình đẳng giới trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là sự đa dạng về giới ở những vị trí cấp cao có thể giúp các ngân hàng thu hút và giữ chân nhân tài, góp phần nhân rộng nhanh chóng số lượng nữ quản lý tài năng, thúc đẩy năng suất lao động và hiệu quả tài chính.

Tuy nhiên, nhiều ngân hàng đã không biết cách, hoặc chưa nỗ lực để xây dựng một lực lượng lao động và đội ngũ lãnh đạo cân bằng giới hơn.

Nữ giới cho biết ít được tiếp cận đến tất cả các hình thức đào tạo, và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Bằng chứng rõ ràng là họ phải đối mặt với định kiến vô thức về trách nhiệm sinh con và chăm sóc con cái.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trong khi 80% số người lao động cảm thấy an toàn tại nơi làm việc, gần 1/5 đã chứng kiến hành vi bắt nạt, và 1/10 đã từng bị bắt nạt, với câu trả lời tương tự giữa nam và nữ.

Dựa trên khảo sát gần 40.000 nhân viên của các ngân hàng cũng như phỏng vấn trực tiếp các nhà quản lý ngân hàng cấp cao và cấp trung, nghiên cứu cũng cho thấy nữ giới mong muốn được hỗ trợ tốt hơn để cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Ông Thomas Jacobs, Giám đốc quốc gia IFC tại Việt Nam, Campuchia và Lào, đánh giá thiếu đa dạng về giới trong các ban lãnh đạo ngành ngân hàng là một vấn đề dai dẳng trên toàn cầu.

Mặc dù Việt Nam đang làm tốt hơn một số quốc gia khác về tỷ lệ nữ giới nắm giữ các vị trí quản lý tại ngân hàng, báo cáo mới nhất cho thấy rõ ràng cần phải làm nhiều hơn nữa để biến các cam kết thành những hành động thiết thực, nhằm tạo điều kiện cho nữ giới hướng đến các vị trí lãnh đạo.

“Chúng tôi tin rằng một ban lãnh đạo cân bằng về giới sẽ mang lại kết quả kinh doanh tốt hơn cùng nhiều lợi ích khác cho nhân viên, nhà đầu tư và hoạt động của ngân hàng”, ông nhấn mạnh.

NHNN khẳng định: “Thúc đẩy bình đẳng giới và gia tăng sự hiện diện của nữ giới tại các vị trí lãnh đạo trong ngành ngân hàng luôn được NHNN quan tâm”.

Ngày 31/12/2021, NHNN đã thông qua Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới ngành ngân hàng giai đoạn 2021 – 2030. Kế hoạch nêu rõ mục tiêu thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội bình đẳng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngànhnNgân hàng, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành, và thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.