Khởi động dự án Báo cáo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở Việt Nam 2022

Tùng Anh - 11:27, 10/09/2022

TheLEADERVới chủ đề “vùng đất sáng tạo", báo cáo Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở Việt Nam 2022 sẽ thể hiện khát vọng và tầm nhìn về một Việt Nam đổi mới sáng tạo được đồng kiến tạo bởi các “cư dân” chính là các công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện trường, các tổ chức thúc đẩy đổi mới sáng tạo…

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2022 được dự báo sẽ chứng kiến mức đầu tư trị giá 2 tỷ USD, giữ vững phong độ của một “ngôi sao đang lên” về khởi nghiệp trong các nước Đông Nam Á. 

Tại thời điểm có tính bước ngoặt hiện nay, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở Việt Nam cần những điểm tựa để các công ty khởi nghiệp sáng tạo, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ kịp thời nắm bắt trọn vẹn được những xu hướng mới, đồng thời phát hiện những cơ hội hợp tác và đầu tư mới, để Việt Nam vươn lên dẫn đầu trong khu vực về độ sẵn sàng đổi mới sáng tạo mở.

Báo cáo Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở Việt Nam năm thứ hai được khởi động, đánh dấu sự trở lại của một cơ sở dữ liệu uy tín, toàn diện, đa chiều về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở. Báo cáo được phát hành dưới sự bảo trợ của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC) và Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC), thực hiện bởi nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo BambuUP.

Lấy chủ đề là “vùng đất sáng tạo", báo cáo thể hiện khát vọng và tầm nhìn của BambuUP về một Việt Nam đổi mới sáng tạo được đồng kiến tạo bởi các “cư dân” - chính là các công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện trường, các tổ chức thúc đẩy đổi mới sáng tạo... 

"Báo cáo là nguồn thông tin giúp thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp và các công ty khởi nghiệp; giúp khơi thông đầu tư từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; giúp Chính phủ và chính quyền địa phương hoạch định các chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”, bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ tịch HĐQT BambuUP chia sẻ. 

Năm nay, báo cáo Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở Việt Nam 2022 sẽ có một số điểm đổi mới so với năm 2021. Một là cung cấp thông tin chuyên sâu và đa chiều về thực trạng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam theo các lĩnh vực và nhóm ngành kinh tế.

Hai là phân tích chuyên sâu về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong năm lĩnh vực trọng điểm: sản xuất thông minh, công nghệ tài chính & công nghệ bảo hiểm, công nghệ nông nghiệp & thực phẩm, công nghệ tiếp thị và bán hàng, công nghệ blockchain (Chuỗi khối)/tokenomics (hệ sinh thái tiền mã hoá)/metaverse (vũ trụ ảo).

Ba là lần đầu tiên đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở theo tỉnh thành.

Bốn là lần đầu tiên công bố những đề bài, thách thức của doanh nghiệp và tập đoàn lớn để mời gọi sáng kiến công nghệ, đổi mới sáng tạo từ các công ty khởi nghiệp và hệ sinh thái.