LPBank bổ nhiệm thành viên ban điều hành

Lam Giang - 19:19, 12/06/2024

TheLEADERNgân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (mã: LPB) vừa có thông báo thay đổi chức danh Phó tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Vui để phù hợp với mô hình cơ cấu điều hành mới, hướng tới quản trị tập trung hiệu quả hơn.

LPBank bổ nhiệm thành viên ban điều hành
Bà Nguyễn Thị Vui – Thành viên ban điều hành của LPBank

Nằm trong chiến lược “Tăng trưởng mạnh mẽ - Hiệu quả toàn diện - Phát triển bền vững và thận trọng”, sau khi thay đổi cơ cấu tổ chức tiệm cận với mô hình quản trị tiên tiến của các ngân hàng lớn trên thế giới, ngày 12/6/2024 Hội đồng quản trị LPBank đã bổ nhiệm chức danh thành viên ban điều hành.

Theo đó, ngân hàng thay đổi chức danh Phó tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Vui, giao nhiệm vụ mới là thành viên ban điều hành. Bà Nguyễn Thị Vui sẽ thực hiện các nhiệm vụ quản lý, điều hành theo phân công của tổng giám đốc và hội đồng quản trị.

Việc thay đổi chức danh của bà Nguyễn Thị Vui nằm trong định hướng chiến lược phát triển giai đoạn mới của LPBank nhằm tái cơ cấu mô hình tổ chức, nâng cao năng lực quản trị, tiến tới các chuẩn mực quản trị quốc tế trong hoạt động điều hành của các tổ chức tín dụng lớn tại Việt Nam và trên thế giới.