Nghị định mới siết lại hoạt động quảng cáo trên Youtube, Facebook ở Việt Nam

Nhật Hạ - 17:18, 22/07/2021

TheLEADERNghị định này sẽ định nghĩa rõ hơn về trang thông tin điện tử kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới, từ đó siết lại hoạt động quảng cáo của các đơn vị như Youtube, Facebook, Google tại Việt Nam.

Nghị định mới siết lại hoạt động quảng cáo trên Youtube, Facebook ở Việt Nam
Tổng doanh thu quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam đạt 820 triệu USD năm 2020.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181 năm 2013, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/9/2021.

Theo đó, thay vì chồng chéo với Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, trách nhiệm quản lý quảng cáo xuyên biên giới sẽ tập trung về Bộ Thông tin và truyền thông.

Trong nghị định mới, hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam được định nghĩa là việc tổ chức, cá nhân nước ngoài dùng trang thông tin điện tử kinh doanh dịch vụ quảng cáo từ hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ đặt ở nước ngoài, cho người dùng tại Việt Nam, có phát sinh doanh thu tại Việt Nam.

Trang thông tin điện tử kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới là hệ thống thông tin sử dụng một hoặc nhiều trang thông tin điện tử dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác nhằm cung cấp cho người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, trao đổi thông tin, chia sẻ âm thanh, hình ảnh, tạo diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến để cung cấp dịch vụ quảng cáo.

Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo và người quảng cáo ở trong nước và ngoài nước tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về quảng cáo, quy định về an ninh mạng và quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; phải nộp thuế theo quy định pháp luật về thuế.

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam cần thông báo thông tin liên hệ với Bộ Thông tin và truyền thông trong vòng 15 ngày trước khi bắt đầu kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam như tên tổ chức, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính đăng ký, đầu mối liên hệ…

Bên cạnh đó, Nghị định 70 quy định các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Đồng thời, họ cũng phải cung cấp thông tin về tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động quảng cáo xuyên biên giới có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho các cơ quan chức năng.

Người phát hành quảng cáo, người quảng cáo khi tham gia giao kết hợp đồng với bên cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới có quyền yêu cầu không đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm theo Luật An ninh mạng và Luật Sở hữu trí tuệ. Đồng thời, không hợp tác phát hành sản phẩm quảng cáo với trang thông tin điện tử đã được thông báo vi phạm pháp luật.

Các đơn vị sau khi được Bộ Thông tin và truyền thông xác định có quảng cáo vi phạm phải xử lý. Nếu không xử lý và không có lý do chính đáng, bộ sẽ thực thi các biện pháp ngăn chặn các quảng cáo này.

Còn trong trường hợp phát hiện quảng cáo xuyên biên giới vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Việt Nam, cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam sẽ thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn.

Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trong nước có hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải gửi báo cáo định kỳ hàng năm (vào trước ngày 31/12) hoặc báo cáo đột xuất khu có yêu cầu cho Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (thuộc Bộ Thông tin và truyền thông), thay vì gửi báo cáo định kỳ 6 tháng/lần cho Sở Văn hóa, thể thao và du lịch như Nghị định cũ.

Theo báo cáo VietNam Digital Marketing Trends 2021 được thực hiện trong tháng 1/2021, quy mô thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 tiếp tục tăng trưởng mạnh, với mức tăng trưởng kép hằng năm (CARG) ước tính là 21,5%. 

Năm 2020, do ảnh hưởng của Covid-19, tốc độ tăng trưởng có chững lại, nhưng tổng doanh thu quảng cáo trực tuyến vẫn đạt 820 triệu USD, dự báo năm 2021 đạt 955,7 triệu USD. Đáng nói là, khoảng 78% doanh thu từ mảng này rơi vào tay Google, Facebook...

Mức đầu tư trung bình của các doanh nghiệp cho các kênh digital marketing trong năm 2020 khoảng 17% tổng doanh thu. Trong khi đó, thời gian online bình quân của người Việt trong đại dịch đỉnh điểm lên tới 4,2 giờ/ngày và hiện vẫn ở mức 3,5 giờ/ngày… Điều đó thúc đẩy để quảng cáo trực tuyến có thể vượt ngưỡng 1 tỷ USD vào năm nay.