SHB phát hành thành công hơn 500 triệu cổ phiếu

Lam Giang - 17:39, 07/05/2020

TheLEADERSau khi phát hành thành công hơn 500 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ lên của SHB tăng lên 17.558 tỷ đồng, vốn tự có tăng lên gần 34.000 tỷ đồng. Đây là nền tảng để ngân hàng hoàn tất toàn bộ các trụ cột của Basel II trong năm 2020.

Được sự phê duyệt của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán nhà nước, SHB đã phát hành thành công hơn 500 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 17.558 tỷ đồng. 

Trong đó, từ ngày 17/02/2020 đến ngày 27/04/2020, SHB chào bán thành công gần 300,8 triệu cổ phiếu và trong quý I, SHB đã phát hành hơn 251 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức với tỷ lệ 20,9% của hai năm 2017 và 2018.

Việc tăng vốn điều lệ này nằm trong kế hoạch phát triển của SHB và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên SHB năm 2019. Cổ tức SHB chưa chia năm 2019 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 11% sẽ được chia muộn nhất vào quý III/2020 theo đúng các quy định của Ngân hàng nhà nước.

Hiện tại, việc tăng vốn điều lệ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với SHB, qua đó sẽ giúp ngân hàng tăng cường năng lực tài chính, năng lực quản trị, nâng cao khả năng cạnh tranh của SHB trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước. Đồng thời, việc tăng vốn là cơ sở để ngân hàng hoàn tất đầy đủ toàn bộ các trụ cột của Basel II.

Bên cạnh đã hoàn thành trụ cột thứ nhất của Basel II đáp ứng đầy đủ quy định tại Thông tư 41 - Ngân hàng nhà nước, với việc tăng vốn điều lệ hơn 5.000 tỷ đồng, SHB đã cơ bản hoàn tất trụ cột II và tiến tới hoàn tất đầy đủ toàn bộ ba trụ cột của Basel II. Hiện tại chỉ có rất ít ngân hàng công bố đã hoàn tất đầy đủ 3 trụ cột của Basel II. 

Trong năm 2020, trên cơ sở hoàn tất các cấu phần cuối cùng của khung ICAAP, SHB sẽ chính thức hoàn tất đầy đủ 3 trụ cột của Basel II, tiếp tục góp phần khẳng định nỗ lực và hành động cụ thể của SHB nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định của cơ quan quản lý và tiến tới đáp ứng các thông lệ quốc tế tiên tiến về quản trị rủi ro.

Để đạt được các yêu cầu của Basel II, SHB đã và đang nỗ lực rất lớn dưới sự đánh giá nghiêm ngặt của Ngân hàng nhà nước về mức độ phù hợp với thông tư 13. Đặc biệt, NHNN đánh giá cao về cơ cấu quản trị, hệ thống chính sách quản trị rủi ro, công nghệ thông tin mà SHB đã đáp ứng được.

Với việc tuân thủ đầy đủ 3 trụ cột của Basel II, SHB sẽ tiếp tục phát triển và sử dụng phương pháp nâng cao trong việc tính vốn, đảm bảo tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao tính minh bạch của ngân hàng, dần hướng tới áp dụng Basel III trong tầm nhìn dài hạn về quản trị rủi ro của ngân hàng, là một nền tảng quan trọng để hoạt động kinh doanh của SHB an toàn hơn và hiệu quả hơn… Đây cũng chính là cơ sở giúp SHB khẳng định và nâng cao uy tín với cộng đồng đầu tư trong nước và nước ngoài cũng như các tổ chức đánh giá tín nhiệm.

Theo các chuyên gia, việc thực hiện Basel II là bước đi chiến lược đối với ngân hàng, giúp hệ thống ngân hàng khỏe mạnh và ổn định, đòi hỏi ngân hàng cần đầu tư nguồn lực về chất lượng dữ liệu, nguồn nhân lực song sẽ đạt được rất nhiều lợi ích. Những ngân hàng thực hiện Basel II đồng nghĩa với việc uy tín của ngân hàng tăng lên, xếp hạng tín nhiệm toàn cầu tốt hơn, có cơ hội tiếp cận nguồn vốn dồi dào hơn và chi phí rẻ hơn. 

Trên hành trình xây dựng hệ thống ngân hàng hoạt động ngày càng lành mạnh và bền vững hơn, việc các ngân hàng đáp ứng được đầy đủ các quy định đưa ra trong Thông tư 41 và Thông tư 13 của Ngân hàng nhà nước là vô cùng quan trọng. Nếu đáp ứng và triển khai tốt được các quy định trong hai thông tư trên cũng có nghĩa là các ngân hàng sẽ hoàn thành việc triển khai 3 trụ cột của Basel II.

SHB phát hành thành công hơn 500 triệu cổ phiếu
SHB đã phát hành thành công hơn 500 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Ngoài ra, việc tăng vốn thành công cũng có ý nghĩa trọng yếu đối với sự phát triển an toàn và bền vững của SHB trong bối cảnh hiện nay. Được biết, vừa qua, SHB đã lên kế hoạch thoái vốn tại công ty tài chính tiêu dùng SHBFC cho đối tác chiến lược lớn nước ngoài. Việc thoái vốn cũng sẽ đảm bảo đem lại nguồn thặng dư vốn đáng kể cho SHB nâng cao năng lực tài chính. 

Theo đó, mức đệm vốn được tăng cường là nền tảng vững chắc để ngân hàng tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh trên cơ sở duy trì các tỷ lệ an toàn, đặc biệt là tỷ lệ an toàn vốn theo quy định tại Thông tư 41, đồng thời hỗ trợ các khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 

Để ứng phó với dịch bệnh Covid-19, ngân hàng đã tiến hành kiểm tra sức chịu đựng và lập kế hoạch vốn nhằm đảm bảo duy trì tỷ lệ an toàn vốn trong bối cảnh dịch bệnh tác động đến toàn bộ nền kinh tế như hiện nay.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng nhà nước, Bộ Y tế trong việc phòng, chống dịch bệnh, SHB đã điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 6.