Tài sản đảm bảo 10.000 tỷ đồng trái phiếu Saigon Glory 'bốc hơi'

Trần Anh - 11:54, 10/10/2023

TheLEADERDự án không thể xây dựng theo tiến độ và chủ đầu tư sử dụng tiền để hợp tác, đặt cọc cho các công ty bị nghi ngờ khả năng thu hồi, khiến tổng tài sản đảm bảo cho các trái phiếu của Saigon Glory giảm 1/3 so với thời điểm phát hành trái phiếu.

Thông báo của ngân hàng quản lý tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng của Saigon Glory mới đây gây shock cho các trái chủ. Theo đó giá trị tài sản đảm bảo đã giảm từ hơn 17.000 tỷ đồng  xuống chỉ còn hơn 5.700 tỷ đồng hiện nay.

Cụ thể, tài sản đảm bảo cho các trái phiếu trên gồm tháp A cấu phần khu văn phòng và khách sạn thuộc sự án The Spirit of Saigon có định giá 6.727 tỷ theo định giá của Công ty TNHH DPV. 

Giá trị định giá này dựa trên giả định tháp A sẽ được hoàn thành xây dựng với tổng chi phí xây dựng và hoàn thiện khoảng 2.074 tỷ đồng. Như vậy giá trị tài sản ròng của tài sản này chỉ còn khoảng 4.700 tỷ đồng.

Trước đó, khi phát hành trái phiếu năm 2020, tài sản đảm bảo này được định giá hơn 10.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tài sản đảm bảo cho các trái phiếu của Saigon Glory còn là toàn bộ 7.000 tỷ đồng vốn cổ phần của công ty do Tập đoàn Bitexco sở hữu. Tuy nhiên theo định giá của Công ty chứng khoán DSC, giá trị cổ phần này là âm 1.028 tỷ đồng.

Nguyên nhân là Saigon Glory đang có các khoản phải thu lên đến gần 10.000 tỷ đồng với các pháp nhân đang liên quan đến các vấn đề pháp lý đang được điều tra. Do đó công ty định giá nghi ngờ khả năng thu hồi.

Mức định giá trên dựa trên khả năng thu hồi 70% các khoản phải thu. Trong trường hợp tỷ lệ thu hôì thấp hơn, giá trị phần vốn chủ sở hữu trên còn âm lớn hơn (trên 5.000 tỷ đồng).

Báo cáo định giá tiết lộ Saigon Glory đã đặt cọc để đảm bảo việc hợp tác kinh doanh hoặc ủy thác đầu tư cho một hoặc nhiều dự án do 7 pháp nhân làm chủ đầu tư hoặc tư vấn. Cụ thể các công ty này gồm River Delta, Đầu tư Cánh Rừng Xanh, Bạch Ngọc Phú, Lộc Chấn Hưng, Royal Park, Spring Island và Đầu tư Đại Hòa Phú.

Việc tiến hành định giá tài sản đảm bảo mới nhất nằm trong quá trình xử lý tài sản đảm bảo nhằm thu hồi nguồn vốn thanh toán cho các trái chủ do Saigon Glory không thể thanh toán gốc 5 lô trái phiếu đã quá hạn hồi tháng 6 và tháng 7.

Saigon Glory sau đó đã tổ chức hội nghị trái chủ để xin gia hạn trái phiếu thêm 2 năm và tăng lãi suất thêm 3%/năm. Tuy nhiên phần lớn trái chủ không đồng ý và tiếp tục yêu cầu công ty thanh toán gốc và lãi trái phiếu đúng phương án phát hành.

Theo quy định của các điều kiện phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu là Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã gửi thông báo yêu cầu xử lý tài sản đảm bảo của các lô trái phiếu để thanh toán cho trái chủ. Ngân hàng quản lý tài sản đảm bảo cũng đã yêu cầu bàn giao hồ sơ, tài liệu để xúc tiền việc xử lý tài sản đảm bảo.

Tuy nhiên đến nay, Saigon Glory cho rằng cần thời gian để thu thập, hồ sơ tài liệu do đặc thù dự án lớn, triển khai nhiều giai đoạn và được lưu trữ nhiều đơn vị khác nhau.

Sau gần 4 tháng quá hạn, trái chủ Saigon Glory đang lo lắng, không thể nhận được gốc và lãi trái phiếu. Các trái chủ đang tập hợp thông tin, tài liệu để gửi tới các cơ quan chức năng nhằm truy cứu trách nhiệm của lãnh đạo công ty này.