Techcombank lãi vượt 10.000 tỷ đồng dù cho vay khách hàng giảm nhẹ

Trần Anh - 08:39, 25/01/2019

TheLEADERNgân hàng Kỹ thương Techcombank vừa báo cáo kết quả kinh doanh vượt trội trong số các ngân hàng tư nhân. Cụ thể, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 10.661 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2017.

Hoạt động cốt lõi của Techcombank, thu nhập lãi thuần tăng trưởng 24% lên mức 11.126 tỷ đồng. Trong năm 2018, quy mô cho vay khách hàng của ngân hàng này gần như không thay đổi, thậm chí đã giảm gần 1% xuống dưới mức 160 nghìn tỷ đồng. Dù vậy thu nhập lãi đạt trên 21 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ thu lãi bình quân lên đến 13%

Trong khi đó huy động tiền gửi khách hàng của Techcombank đã tăng 17% lên 201 nghìn tỷ đồng. Chi phí lãi của ngân hàng trong năm khoảng 10 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ chi phí lãi trên trung bình tiền gửi chỉ khoảng 5,4%/năm. Đây được xem là chi phí huy động thấp và là lợi thế lớn của Techcombank so với các ngân hàng khác.

Tuy cho vay khách hàng giảm nhẹ, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của Techcombank lại tăng vọt. Theo báo cáo, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp mà ngân hàng nắm giữ đến cuối năm khoảng 58.500 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 40.000 tỷ đồng so với cuối năm 2017.

Techcombank và các công ty thành viên hiện nắm giữ vị trí dẫn đầu trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Trong năm 2018, TCBS, công ty chứng khoán thuộc ngân hàng đã phát hành 62.000 tỷ đồng trái phiếu cho các doanh nghiệp lớn. Công này cũng ghi nhận lợi nhuận kỷ lục 1.224 tỷ đồng. Quỹ TCBF do Techcom Capital quản lý cũng trở thành quỹ nội địa lớn nhất thị trường với danh mục trái phiếu năm giữ gầm 6.000 tỷ đồng.

Lãi hoạt động dịch vụ của ngân hàng giảm hơn 10% do chi phí tăng trong khi tổng doanh thu dịch vụ giảm. Cấu trúc doanh thu dịch vụ của Techcombank cho thấy, dịch vụ thanh toán và tiền mặt, dịch vụ hợp tác bảo hiểm, dịch bảo lãnh phát hành tăng trưởng nhưng hoạt động ủy thác và đại lý giảm mạnh hơn.

Các nguồn lãi từ mua bán chứng khoán, ngoại hối, thu nhập góp vốn cổ phần và hoạt động khác của Techcombank đều ghi nhận thấp hơn so với năm 2017.

Tăng trưởng từ hoạt động lõi đã bù đắp cho việc suy giảm lợi nhuận từ các nguồn thu khác và việc gia tăng chi phí hoạt động của Techcombank trong năm qua.

Bên cạnh đó, nhờ việc hoàn nhập chi phí dự phòng hơn 1.220 tỷ đồng giúp tổng chi phí dự phòng của ngân hàng trong năm (1.846 tỷ đồng), giảm một nửa so với năm ngoái.

Trong năm qua, ngân hàng đã mua lại toàn bộ nợ xấu đã bán cho VAMC trước đó để tự xử lý. Điều này cho phép ngân hàng hoàn nhập các chi phí dự phòng đã trích trước đó và gián tiếp làm tăng lợi nhuận của Techcombank.

Techcombank lãi vượt 10.000 tỷ đồng dù cho vay khách hàng giảm nhẹ
Biến động lợi nhuận các mảng kinh doanh của Techcombank năm 2018 so với 2017

Với lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng, Techcombank đã vượt qua BIDV và Vietinbank để trở thành ngân hàng lãi lớn thứ 2 trong hệ thống, sau Vietcombank. Đây cũng là ngân hàng tư nhân đầu tiên vượt mức lợi nhuận 10.000 tỷ đồng.

Đối thủ của Techcombank trong cuộc đua về lợi nhuận là VPBank đặt mục tiêu 10.800 tỷ đồng nhưng chỉ đạt khoảng 9.200 tỷ đồng, thấp hơn BIDV. Tuy nhiên một ngân hàng khác đang tăng trưởng lợi nhuận rất nhanh là MB, năm ngoái ngân hàng này lãi trước thuế 7.700 tỷ đồng.