Tháng 10, đầu tư ra nước ngoài tăng 35%

Phương Linh - 12:43, 29/10/2021

TheLEADERTrong 10 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tăng tới hơn 35% so với cùng kỳ.

Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết trong 10 tháng qua, tổng đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt trên 646 triệu USD.

Trong đó, 48 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 218 triệu USD, bằng 69% so với cùng kỳ.

18 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư, với tổng vốn tăng thêm gần 427 triệu USD, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ.

Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết vốn đầu tư điều chỉnh tăng mạnh do có dự án của Vingroup tại Mỹ, tăng 300 triệu USD; dự án Công ty TNHH Đầu tư và phát triển cao su Đông Dương tại Campuchia tăng 76 triệu USD và một dự án của Vinfast tại Đức tăng 32 triệu USD.

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 14 ngành. Trong đó, hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ dẫn đầu với 3 lượt dự án điều chỉnh vốn. Tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt trên 270 triệu USD, chiếm gần 42% tổng vốn đầu tư.

Ngành bán buôn, bán lẻ đứng thứ hai, với tổng vốn đầu tư gần 152 triệu USD, chiếm 23,5%. Tiếp theo là các ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo.

Có 22 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, đứng đầu là Mỹ với 3 dự án đầu tư mới và 3 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 305 triệu USD, chiếm 47,3% tổng vốn đầu tư.

Thị trường đứng thứ hai là Campuchia với tổng vốn đầu tư gần 89,4 triệu USD, chiếm 13,8%, tiếp theo lần lượt là Israel, Lào, với vốn đầu tư đạt gần 67 triệu USD và trên 47 triệu USD.

Lũy kế đến 20/10/2021, Việt Nam đã có 1.435 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư gần 22 tỷ USD.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (36,2%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,3%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (23,7%), Campuchia (13 %), Nga (12,8%).