Thành lập hội thành viên độc lập hội đồng quản trị

Tùng Anh - 08:41, 06/05/2022

TheLEADERÔng Nguyễn Sinh Dũng Thắng được bầu làm Chủ tịch Hội Thành viên độc lập Hội đồng quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA).

Thành lập hội thành viên độc lập hội đồng quản trị
Ra mắt Hội Thành viên độc lập Hội đồng quản trị doanh nghiệp Việt Nam

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ theo Quyết định số 04/QĐ-BNV ngày 5/1/2022 về việc cho phép thành lập Hội Thành viên độc lập Hội đồng quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA), ngày 28/4/2022, VNIDA đã tổ chức thành công đại hội thành lập chính thức ra mắt các thành viên. 

Đây là một sự kiện quan trọng, đánh dấu một cột mốc lớn đối với tất cả các thành viên của Hội, những người đã cùng chung mục tiêu, chí hướng, cùng đồng hành phát triển cho sứ mệnh của VNIDA.

VNIDA xác định sứ mệnh thúc đẩy các thông lệ tốt nhất về quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao giá trị của các thành viên độc lập và hiệu quả của hội đồng quản trị. Sứ mệnh này được thực hiện thông qua việc kết nối, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời bảo vệ lợi ích của hội viên nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, độc lập, minh bạch và liêm chính của các thành viên độc lập hội đồng quản trị. 

VNIDA xác định phương hướng hoạt động chính trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 là kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế cho các ban chuyên môn với những hoạt động cụ thể nhằm ổn định, thúc đẩy hoạt động phát triển mạnh mẽ. 

Trong 5 năm đầu, tổ chức này sẽ tập trung vào công tác phát triển hội viên, xây dựng mạng lưới phát triển, bồi dưỡng và tập huấn để hỗ trợ nhằm giúp đảm bảo tính minh bạch và độc lập của các doanh nghiệp, nâng cao vị thế trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. 

Đại hội VNIDA đã đồng thuận bầu ra các cơ quan lãnh đạo với 25 ủy viên ban chấp hành và 3 ủy viên ban kiểm tra. 

Ban chấp hành cũng đã tiến hành phiên họp đầu tiên và tất cả các ủy viên đã thống nhất bầu ban thường vụ của VNIDA. Trong đó, ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng làm Chủ tịch Hội, ông Đặng Thế Đức làm Tổng thư ký, ông Nguyễn Tiến Thanh làm Phó chủ tịch thường trực. 

Sáu phó chủ tịch bao gồm: bà Hoàng Hải Anh, ông Ngô Đình Đức, ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Lê Hồng Lĩnh, ông Trịnh Quốc Vân, ông Trịnh Thanh Bình. Ông Vương Văn Quang và ông Nguyễn Ngọc Kiên được bầu làm Ủy viên.