Thế Giới Di Động đặt mục tiêu 3,8 tỷ USD doanh thu năm 2018

Minh An - 20:18, 20/12/2017

TheLEADERCùng với việc mở thêm nhiều siêu thị mới, doanh thu của Thế Giới Di Động năm 2018 sẽ có sự đóng góp của mảng phân phối dược phẩm và có thể bao gồm cả doanh thu của hệ thống Trần Anh.

Thế Giới Di Động đặt mục tiêu 3,8 tỷ USD doanh thu năm 2018
Một siêu thị Bách hóa Xanh.

Công ty Thế Giới Di Động hôm nay thông báo, Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với mục tiêu 86.390 tỷ đồng doanh thu. So với con số dự kiến đạt được trong năm nay, doanh thu năm tới của công ty này sẽ tăng trưởng 36,5%.

Lợi nhuận sau thuế của công ty dự kiến sẽ đạt 2.603 tỷ đồng, tăng trưởng 18,3% so với con số dự kiến năm 2017.

Năm 2017, dự kiến đạt trên 65 nghìn tỷ doanh thu và khoảng 2.200 tỷ đồng lợi nhuận. Sau 10 tháng đầu năm, công ty đã đạt gần 54 nghìn tỷ doanh thu và 1.81 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Đến cuối tháng 10, Công ty đang vận hành 1.854 siêu thị, trong đó Thegioididong.com có 1.067 siêu thị, Điện máy Xanh có 566 siêu thị, 211 siêu thị Bách hóa Xanh.

Công ty đang thực hiện mở rộng sang lĩnh vực phân phối dược phẩm qua chuỗi nhà thuốc An Khang. 

Đồng thời, Thế Giới Di Động đang thực hiện mua lại chuỗi 39 siêu thị điện máy Trần Anh, tại các tỉnh miền Bắc. Thương vụ này mới nhận được kết luận của Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương, theo đó, căn cứ vào thị phần kết hợp của các bên trên thị trường liên quan, tập trung kinh tế giữa Thế Giới Di Động và Trần Anh theo hình mức mua lại doanh nghiệp không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 18 Luật Cạnh tranh. 

Như vậy Thế Giới Di Động có thể mua lại Trần Anh theo quy định mà không vi phạm Luật Cạnh tranh.

Cuối tháng trước, công ty cho đã phát hành thành công 1.135 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất cố định ở mức 6,55%/năm, kỳ hạn 5 năm. Đây là lần đầu tiên Thế Giới Di Động huy động vốn bằng trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, đồng thời thực hiện các dự án đầu tư khác của công ty.