Thủ tướng chỉ đạo về truy xuất nguồn gốc cho rác thải sau phản ánh của TheLEADER

Phạm Sơn - 13:17, 07/11/2020

TheLEADERThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo nghiên cứu làm rõ lợi ích cũng như tính khả thi của hệ thống truy xuất nguồn gốc cho rác thải, sau khi lắng nghe những phản ánh của TheLEADER.

Ô nhiễm môi trường đang là một thách thức lớn đặt ra cho quá trình phát triển kinh tế. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), mỗi năm Việt Nam thất thoát khoảng 6 – 8% GDP do ô nhiễm môi trường, chưa tính đến những tác động lâu dài.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, trong suốt thời gian vừa qua, Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách hướng tới hạn chế rác thải, tiết kiệm tài nguyên trong đời sống cũng như sản xuất, kinh doanh.

Vào tháng 5 vừa qua, Bộ Tài nguyên và môi trường đã trình Quốc hội dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) với nhiều điểm đột phá trong các quy định kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm, đặc biệt là cách tiếp cận mới “người gây ô nhiễm phải trả tiền” cùng công cụ chính sách mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất (EPR).

Ngày 26/10/2020, TheLEADER có bài viết Thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc cho rác thải, nêu lên những điểm tích cực của việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trong công tác quản lý chất thải rắn nói riêng và kiểm soát vấn nạn ô nhiễm môi trường nói chung.

Cụ thể, hệ thống này sẽ mang lại lợi ích bền vững cho tất cả các bên tham gia vào chuỗi giá trị tái chế, hỗ trợ thực thi công cụ chính sách EPR, đáp ứng cách tiếp cận mới về vấn đề ô nhiễm được đưa ra tại dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Riêng với doanh nghiệp, việc truy xuất nguồn gốc còn có hiệu quả hạn chế nạn hàng nhái, hàng giả và giúp thu hồi sản phẩm trong các trường hợp rủi ro.

Tiếp nhận phản ánh của TheLEADER, ngày 5/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo Bộ Tài nguyên và môi trường xem xét, đánh giá về hệ thống truy xuất nguồn gốc cho rác thải.

Thủ tướng chỉ đạo về truy xuất nguồn gốc cho rác thải sau phản ánh của TheLEADER
Công văn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đề xuất hệ thống truy xuất nguồn gốc rác thải.