Thủ tướng: Đổi mới sáng tạo là yếu tố sống còn của doanh nghiệp và nền kinh tế

Đức Anh - 17:08, 09/05/2019

TheLEADERThủ tướng khẳng định doanh nghiệp công nghệ là hạt nhân để thực hiện khát vọng một dân tộc "hoá rồng".

Phát biểu tại Diễn đàn quốc gia phát triển Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ hùng mạnh khi có những doanh nghiệp toàn cầu, biết đổi mới sáng tạo và có tinh thần tự tôn dân tộc. Việc phát triển công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng giúp Việt Nam vươn ra thế giới.

“Nếu nắm bắt thời cơ, phát huy tiềm năng, Việt Nam sẽ tiến cùng thời đại. Nhận thức này cần được biến thành hành động, tháo gỡ rào cản cho các doanh nghiệp công nghệ phát triển".

Trước khát vọng, tầm nhìn và định hướng phát triển vì một Việt Nam hùng cường, Thủ tướng khẳng định công nghệ là nhân tố chính kích thích tăng trưởng, đưa Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình, trở thành nước phát triển.

Việc tích hợp công nghệ một cách hệ thống vào nền kinh tế và sản xuất công nghiệp giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm tối đa chi phí và đóng góp cho sự tăng trưởng.

Để đến năm 2045, Việt Nam trở thành một nước công nghiệp thịnh vượng, hơn 50% dân là ở tầng lớp trung lưu – một bước tiến dài và mạnh mẽ, Thủ tướng cho rằng đó có thể là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, là khoa học và công nghệ, là doanh nghiệp công nghiệp.

"Muốn thoát bẫy thu nhập trung bình cần làm chủ công nghệ, quản lý, có năng lực phát minh ra những công nghệ mới, đi đầu trong thiết kế, sản xuất chất lượng cao", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thời gian tới, Việt Nam không chỉ hấp thụ công nghệ để làm chủ công nghệ và tích lũy năng lực mà cần phải phát minh, sáng chế công nghệ.

Đó được nhận định là con đường duy nhất và tất yếu dẫn đến một quốc gia hùng cường. Dùng công nghệ của nhân loại để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam và từ cái nôi Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ này sẽ đi ra toàn cầu, giải quyết các bài toán toàn cầu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp công nghệ là hạt nhân để thực hiện khát vọng một dân tộc “hóa rồng” vào năm 2045. Với xu thế sôi động không thể đảo ngược của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và nền kinh tế số thì các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng, vai trò bản lề cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Nền kinh tế dựa vào tài nguyên và nhân công giá rẻ sẽ không còn là lợi thế lâu dài. Vì vậy, đổi mới sáng tạo là yếu tố sống còn của doanh nghiệp và của nền kinh tế.

Thủ tướng: Đổi mới sáng tạo là yếu tố sống còn của doanh nghiệp và nền kinh tế
Thủ tướng nhận định công nghệ là nhân tố chính kích thích tăng trưởng, đưa Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình, trở thành nước phát triển. Ảnh: VGP

Thương mại trên nền tảng số đem lại cho nền kinh tế Việt Nam khoảng 3,5 tỷ USD, tương đương 1,7% GDP và dự báo sẽ đạt 42 tỷ USD vào năm 2030 thông qua thúc đẩy công nghệ số để tăng năng suất lao động, giảm chi phí. Con số và tỷ lệ này cần cao hơn nữa, cần tăng theo cấp số nhân chứ không phải cấp số cộng.

Ở Việt Nam hiện nay, trong lĩnh vực ICT (công nghệ thông tin và truyền thông), có gần 50.000 doanh nghiệp đang hoạt động với doanh thu khoảng 100 tỷ USD. Mục tiêu sắp tới là có 100.000 doanh nghiệp và thay vì lắp ráp, gia công thì chuyển hướng mới với doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm Việt Nam, giải quyết bài toán của Việt Nam và từ đó đi ra nước ngoài.

Tiềm năng cho phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam là rất lớn với hơn 60% dân số sử dụng Internet.

“Con người Việt Nam thông minh, sáng tạo, cần cù lao động. Một thị trường gần 100 triệu dân, công nghệ sẽ đi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, sẽ tạo ra một quốc gia thông minh”, Thủ tướng nói.

Thứ ba, cuộc cách mạng 4.0 là cơ hội vàng cho những ý tưởng sáng tạo mới thay đổi trật tự kinh doanh. Các nền kinh tế sẽ chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào yếu tố đầu vào truyền thống như lao động giá rẻ, đất đai, tài nguyên sang mô hình tăng trưởng do công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy.

Nhiều ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động sẽ mất lợi thế cạnh tranh, thu hẹp sản xuất. Cơ hội cho chúng ta trong cuộc cách mạng này đến từ chính sự nỗ lực giải quyết những thách thức đó, kết hợp tối đa với lợi thế của Việt Nam trong thời đại số.

Thứ tư, Thủ tướng cho rằng cần phải vượt qua rào cản, thách thức với bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Trong tiến trình này, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sẽ thực hành khẩu hiệu hành động: Sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, Việt Nam làm chủ công nghệ và chủ động trong sản xuất.

Thứ năm, thời gian không chờ đợi, cơ hội không tự đến cho nên phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn trong thời đại kỹ thuật số.

Tiến tới "Make in Vietnam"

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam cần phát huy được tinh thần "có công mài sắt, có ngày nên kim”.

Doanh nghiệp cần nhận thức đúng về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, không phải đơn thuần chỉ thay đổi những gì đang làm mà thực sự nó làm thay đổi chính doanh nghiệp.

Chính vì vậy, khuyến khích các doanh nghiệp lớn đã thành công trong môi trường quốc tế về Việt Nam thể hiện tinh thần trách nhiệm dẫn dắt phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

Các doanh nghiệp lớn của Việt Nam cần đặt sứ mạng doanh nghiệp gắn liền với sứ mạng quốc gia.

Đối với Chính phủ, các cơ quan quản lý Nhà nước, Thủ tướng cho biết, sẽ sớm ban hành trong năm 2019 Chiến lược chuyển đổi số quốc gia nhằm hướng tới một nền kinh tế và xã hội số để tạo thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ.

Muốn có doanh nghiệp công nghệ, việc tạo ra thị trường là quan trọng nhất. Không có gì lan tỏa nhanh công nghệ bằng sức mạnh của thị trường.

Vì vậy, để “Make in Việt Nam” thành công thì đầu tiên, then chốt nhất phải là hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó, đặc biệt coi trọng đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển của từng cấp, từng ngành và từng doanh nghiệp.

“Mọi doanh nghiệp, mọi ngành, trong nhân dân, các cơ quan quản lý Nhà nước, các địa phương đều ứng dụng sử dụng công nghệ thì chắc đó là thành công của các bạn”, Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách, đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng bày tỏ ủng hộ về nguyên tắc cho thí điểm triển khai các mô hình kinh tế mới, mô hình kinh doanh mới trên nền tảng số tại một số địa phương, một số ngành, nghiên cứu tổng kết để áp dụng trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, thể hiện khát vọng xây dựng một nền kinh tế tự cường, chung sức đồng lòng thực hiện sứ mệnh lịch sử quyết không để đất nước chúng ta rơi vào bẫy thu nhập trung bình, quyết tâm xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.