Thủ tướng giao 2 bộ nghiên cứu thông tin trên TheLEADER

Minh An - 09:28, 04/12/2020

TheLEADERThủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kết hợp với Bộ Văn hoá thể thao và du lịch nghiên cứu, phối hợp thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn.

Thủ tướng giao 2 bộ nghiên cứu thông tin trên TheLEADER
Những công việc đơn giản của nhà nông có sức hút không nhỏ đối với khách du lịch

Ngày 19/11 vừa qua, TheLEADER có bài viết Du lịch nông nghiệp nông thôn: Xu thế tất yếu của thế giớiphản ánh nhiều mô hình du lịch nông nghiệp hiệu quả ấn tượng. Du lịch nông thôn có tầm quan trọng đối với việc phát triển kinh tế.

Bài viết của tác giả Nguyễn Văn Mỹ , Chủ tịch Lửa Việt Tours cho thấy, nhiều mô hình du lịch đã góp phần thay đổi diện mạo các bản làng, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân và góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội cũng như làm tăng nộp ngân sách nhà nước.

Liên quan đến nội dung này, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ Văn hoá thể thao và du lịch .

Văn bản của Văn phòng Chính phủ nêu rõ: "Đa phần tài nguyên du lịch ở nông thôn gắn với nông nghiệp và du lịch nông nghiệp. Du lịch nông nghiệp là xu thế thất yếu. 

Tuy nhiên người dân cần chính sách thiết thực, nhất là cho vay ưu đãi để đầu tư. Có ý kiến cho rằng, cần có sự phối hợp giữa văn phòng điều phối nông thôn mới và Tổng cục Du lịch nhằm xây dựng nông thôn mới để phát triển du lịch bền vững. 

Ngoài ra cần có quy hoạch phát triển từng vùng, tránh làm du lịch sinh sản vô tính, cung vượt cầu, phát triển ồ ạt như đã xảy ra ở một số nơi".

Về vấn đề này, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn kết hợp với Bộ Văn hoá thể thao và du lịch nghiên cứu, phối hợp thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn.