‘Tình trạng chậm xử lý đơn đăng ký bảo hộ kéo dài đến 2026’

Nhật Hạ - 07:56, 08/06/2023

TheLEADERDoanh nghiệp có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu sáng chế ngày càng nhiều. Tuy nhiên, khả năng xử lý đơn của bộ đang chậm, số đơn đăng ký đang tồn đọng rất nhiều, tình trạng này dự kiến đến năm 2025 -2026 mới giải quyết được, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ nhận định.

Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Huỳnh Thành Đạt ngày 7/6, đại biểu Đinh Ngọc Quý (đoàn tỉnh Gia Lai) cho biết, mấy năm gần đây, người dân và doanh nghiệp rất bức xúc về tình trạng xử lý, giải quyết đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tồn đọng, rất chậm trễ, kéo dài; đặc biệt đối với đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp.

Theo ông Quý, điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, thậm chí dẫn đến những tranh chấp thương mại.

Đến 31/12/2022, còn trên 64.000 đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và khoảng hơn 20.000 đơn đăng ký bằng sáng chế chưa được xử lý.

Nhiều doanh nghiệp gặp khó khi thời gian cấp bằng sở hữu trí tuệ kéo dài, việc thương mại hóa và chuyển giao công nghệ bị trì trệ và có thể đối diện với nguy cơ mất nhãn hiệu.

‘Tình trạng chậm xử lý đơn đăng ký bảo hộ ít nhất kéo dài đến 2026’
Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Huỳnh Thành Đạt. Ảnh: Trang tin Quốc hội

Về vấn đề này, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết, dự kiến đến năm 2025 - 2026 mới giải quyết được tình trạng việc tồn đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Do là lĩnh vực mới và số lượng đơn gần đây tăng mạnh, trong khi khả năng xử lý đơn của Cục Sở hữu trí tuệ còn chậm, dẫn đến tình trạng đơn tồn đọng rất nhiều. Bên cạnh đó, đầu tư cho lĩnh vực này còn hạn chế, nhất là thủ tục, quy trình tiếp cập của các quốc gia, chậm ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Nguồn nhân lực chưa được đẩy mạnh tuyển dụng và đào tạo.

Tình trạng này góp phần khiến chỉ số cải cách hành chính của Bộ Khoa học và công nghệ thấp.

Theo Bộ trưởng, giải pháp sắp tới là bộ sẽ tập trung xử lý đơn, nhất là số tồn đọng, khắc phục tình trạng chậm trễ trong xử lý đơn. Trong đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, kết hợp với điều chỉnh các quy trình nhận đơn và xét chọn, phân cấp cho các địa phương và các sở Khoa học và công nghệ để chia sẻ khối lượng công việc, đồng thời tăng cường tuyển dụng và đào tạo đội ngũ.