Việt Nam ra mắt bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ quốc tế

Trang Nguyễn - 10:46, 14/08/2019

TheLEADERBộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất đầu tiên của Việt Nam ra mắt với mục tiêu thúc đẩy thị trường vốn và sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Việt Nam ra mắt bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ quốc tế
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam lần đầu tiên công bố Bộ nguyên tắc quản trị công theo thông lệ tốt nhất dành cho các công ty đại chúng của Việt Nam

Ngày 13/8 tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lần đầu tiên công bố Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất dành cho các công ty đại chúng của Việt Nam. 

Bộ tài liệu này được xây dựng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) và Cục Kinh tế liên bang Thụy Sỹ (SECO).

Bộ nguyên tắc đưa ra một loạt khuyến nghị về thông lệ quản trị công ty tốt nhất theo OECD, trọng tâm dành cho các công ty đại chúng tại Việt Nam. Các tiêu chuẩn của bộ nguyên này cao hơn yêu cầu tối thiểu theo quy định pháp luật, khuyến khích các doanh nghiệp hướng tới các thông lệ quốc tế tốt nhất. Tài liệu này cũng sẽ giúp Việt Nam hội nhập với các thị trường ASEAN vốn đã có các bộ nguyên tắc tương tự từ lâu.

“Bộ nguyên tắc là nỗ lực mới nhất của các bên để hỗ trợ doanh nghiệp đại chúng và niêm yết áp dụng các tiêu chuẩn quản trị công ty quốc tế, giúp nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết trên các sở giao dịch chứng khoán. 

Mục tiêu cao nhất là nâng cao niềm tin của nhà đầu tư, tăng trưởng thị trường vốn Việt Nam góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế quốc gia", ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chia sẻ.

Bộ nguyên tắc bao gồm 10 nguyên tắc với các khuyến nghị chi tiết về các thông lệ tốt nhất, tập trung giải quyết các vấn đề ưu tiên trong thực thi quản trị công ty của doanh nghiệp Việt Nam.

Sáu trong số mười nguyên tắc tập trung vào chức năng hoạt động của hội đồng quản trị, đây là lĩnh vực đòi hỏi phải cải thiện hơn nữa tại nhiều doanh nghiệp trong nước.

Bốn nguyên tắc còn lại gồm các lĩnh vực như môi trường kiểm soát, công bố thông tin và minh bạch, quyền của cổ đông và quan hệ với các bên có quyền lợi liên quan.

Bộ nguyên tắc cũng gồm các điều khoản liên quan tới kinh doanh có trách nhiệm như thúc đẩy đa dạng giới, khuyến khích sự tập trung mạnh mẽ hơn vào các vấn đề môi trường và xã hội trong hội đồng quản trị.

Ông Philippe Le Houérou, Tổng giám đốc điều hành IFC cho biết: “Quản trị công ty tốt giúp thu hút vốn. Các nhà đầu tư có niềm tin cao hơn ở những công ty áp dụng hệ thống quản trị công ty tốt và ở những thị trường được hỗ trợ bởi các cơ chế và quy định giám sát chặt chẽ. Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam thu hút các nhà đầu tư hiệu quả”.

Dù bộ nguyên tắc này chủ yếu nhằm hướng dẫn các thông lệ quản trị tốt cho các công ty đại chúng và niêm yết tại Việt Nam, nhưng các doanh nghiệp khác cũng có thể áp dụng bộ nguyên tắc này như một chuẩn mực cho các thông lệ tốt về quản trị công ty.

Là cơ quan ban hành bộ nguyên tắc, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng với Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM sẽ thúc đẩy áp dụng các thông lệ tốt về quản trị công ty và theo dõi việc các doanh nghiệp tự nguyện áp dụng bộ nguyên tắc này.