Việt Nam thu về 1.200 tỷ đồng nếu giảm phát thải CO2 tại sáu tỉnh

Nhật Hạ - 21:05, 23/10/2020

TheLEADERViệt Nam sẽ nhận được 51,5 triệu USD (tương đương khoảng 1.200 tỷ đồng) nếu cắt giảm phát thải 10,3 triệu tấn khí carbon (CO2) ở sáu tỉnh miền Bắc Trung Bộ.

Việt Nam thu về 1.200 tỷ đồng nếu giảm phát thải CO2 tại sáu tỉnh
Việt Nam là quốc gia thứ năm trên toàn cầu ký ERPA.

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ngày 22/10 đã ký kết một thỏa thuận mang tính bước ngoặt với Quỹ Đối tác carbon trong Lâm nghiệp (FCPF) thông qua Ngân hàng Thế giới (WB).

Theo thỏa thuận Chi trả giảm phát thải (ERPA) được ký kết, Việt Nam sẽ nhận được 51,5 triệu USD (tương đương khoảng 1.200 tỷ đồng) nếu cắt giảm phát thải 10,3 triệu tấn khí carbon (CO2) ở sáu tỉnh miền Bắc Trung Bộ gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế giai đoạn 2018 – 2024 nhờ quản lý rừng bền vững hơn.

Theo thông tin từ Tổng cục Lâm nghiệp, Chương trình giảm phát thải của Việt Nam được xây dựng nhằm xử lý các nguyên nhân cơ bản của việc mất rừng ở vùng Bắc Trung Bộ, từ đó giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng, đồng thời cũng hỗ trợ việc phục hồi rừng.

Sáu tỉnh được lựa chọn vì tầm quan trọng đặc biệt về đa dạng sinh học và tình hình kinh tế xã hội. Khu vực dự án bao gồm 5,1 triệu ha đất, chiếm 16% diện tích đất của cả nước, trong số đó 3,1 triệu ha là rừng và bao gồm năm hành lang bảo tồn đã được quốc tế công nhận. Dân số khoảng 10,5 triệu người, gần một phần ba trong số đó sống dưới mức nghèo đói của cả nước.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ông Hà Công Tuấn cho biết, “Chương trình Giảm phát thải của Việt Nam là bước tiếp theo của giai đoạn chuẩn bị để Việt Nam sẵn sàng tham gia vào thỏa thuận chi trả giảm phát thải, tiến tới triển khai toàn diện dịch vụ môi trường rừng. Thỏa thuận này là thành quả của sự hợp tác giữa Việt Nam, Quỹ FCPF và WB trong việc đạt được các mục tiêu khí hậu đã đề ra trong Thỏa thuận Khí hậu Paris”.

Thêm nữa, chương trình này sẽ tạo ra nguồn tài chính bổ sung mới, góp phần đầu tư cho các hoạt động giảm mất rừng, suy thoái rừng và nâng cao thu nhập cho chủ rừng, đồng thời hướng tới hình thành thị trường tín chỉ giảm phát thải trong nước và quốc tế, góp phần bảo vệ, phát triển rừng bền vững khu vực 6 tỉnh Bắc Trung Bộ, theo ông Tuấn.

Bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia của WB tại Việt Nam nhận định, “Việt Nam là quốc gia đi đầu trong việc thực hiện các chương trình giảm phát thải khí nhà kính từ rừng trên quy mô lớn. Thỏa thuận này đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới đối với Việt Nam trong việc huy động nguồn lực mới cho bảo vệ rừng và nâng cao chất lượng rừng và quản lý rừng bền vững, qua đó giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu giảm nhẹ biến đổi khí hậu với khát vọng lớn”.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á - Thái Bình Dương và là quốc gia thứ năm trên toàn cầu ký ERPA. Các thỏa thuận chi trả giảm phát thải là công cụ mới nhằm khuyến khích quản lý đất đai bền vững ở quy mô lớn và giúp kết nối các quốc gia với các nguồn tài trợ khác về khí hậu.

Đến nay, nguồn kinh phí cam kết đóng góp cho FCPF để chuẩn bị sẵn sàng và thực hiện chi trả cho dịch vụ giảm phát thải từ rừng đã lên tới 1,3 tỷ USD. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các nỗ lực đảm bảo sự cân bằng giữa bảo tồn và tái tạo rừng với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững trên trái đất mà Việt Nam là quốc gia đi đầu.