VietinBank đặt mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 1,5%

Trần Anh - 17:25, 16/04/2021

TheLEADERNăm ngoái VietinBank đạt lợi nhuận hợp nhất hơn 17.085 tỷ đồng với chất lượng tài sản được nâng cao, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,94%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 136%.

VietinBank đặt mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 1,5%
Đại hội cổ đông thường niên 2021 của VietinBank

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên sáng nay (16/4) để thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Cụ thể, ngân hàng đặt ra các mục tiêu chính trong hoạt động kinh doanh bao gồm: Dư nợ tín dụng tăng trưởng 7,5% (mức tăng trưởng cụ thể theo phê duyệt của SBV và nhu cầu thực tế cần thiết của thị trường), nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng trưởng 8%-12% (có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng).

Đồng thời kiểm soát tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng dưới 1,5% và các tỷ lệ an toàn hoạt động tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Cơ sở của kế hoạch năm nay được xây dựng sau giai đoạn VietinBank đã đẩy mạnh đổi mới, cải cách, tái cấu trúc hoạt động. Ngân hàng đã thực hiện thành công Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời đáp ứng vốn tự có của ngân hàng theo chuẩn mực Basel II và chính thức áp dụng Thông tư 41 từ năm nay.

Năm ngoái VietinBank đạt lợi nhuận hợp nhất hơn 17.085 tỷ đồng với chất lượng tài sản được nâng cao, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,94%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 136%.

Ngân hàng đã mua lại toàn bộ trái phiếu đặc biệt tại VAMC trong chưa đầy 2 năm thay vì 5 năm theo dự kiến nhờ đẩy mạnh công tác thu hồi và xử lý nợ xấu, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.

Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong Quý I/2021, các hạng mục thu nhập hoạt động chính của VietinBank đều có sự tăng trưởng trên 25% so với cùng kỳ năm 2020, chi phí hoạt động được quản trị hiệu quả, chất lượng tài sản được quản lý tốt, tỷ lệ nợ xấu được quản lý ở mức dưới 1%.

Đặc biệt, VietinBank tiếp tục chủ động thực hiện các giải pháp cân đối nguồn vốn hiệu quả, tiết giảm chi phí vốn để tạo nguồn lực tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chính sách ưu đãi, giảm lãi suất cho vay và phí dịch vụ, luôn duy trì mặt bằng lãi suất cho vay, phí dịch vụ ở mức thấp, hợp lý nhất, hỗ trợ, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, phát huy vai trò NHTM chủ lực, trụ cột trong việc cung ứng vốn và dịch vụ tài chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2021 là năm đầu tiên VietinBank thực hiện chiến lược phát triển 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, và là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch kinh doanh trung hạn 2021 - 2023; với tiêu chuẩn hoạt động theo Basel II.

Để thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch đề ra, VietinBank xây dựng và triển khai các chủ trương lớn gồm:

Thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ hoạt động kinh doanh, đi liền với cải thiện mạnh mẽ chất lượng và hiệu quả. Mở rộng quy mô hoạt động gắn với cải thiện mạnh mẽ chất lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng phù hợp đồng thời cân đối nguồn vốn hiệu quả. Đẩy mạnh hoạt động tín dụng đối với các lĩnh vực xanh, bảo vệ môi trường theo định hướng của NHNN về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, tăng cường kết nối chuỗi giá trị hiệu quả giữa các phân khúc, giữa ngân hàng mẹ và các công ty con, phát triển giải pháp tài chính toàn diện cho khác hàng gắn với nhu cầu của khách hàng, của thị trường.

Gắn tăng trưởng của VietinBank với các ngành nghề kinh tế chủ lực, các khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước, khai thác hiệu quả các lợi thế kinh doanh của địa bàn và ưu tiên nguồn lực để gia tăng thị phần tại các địa bàn trọng điểm.

Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, chất lượng tăng trưởng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra kiểm soát nội bộ; đẩy mạnh thu hồi nợ xử đã lý rủi ro, nợ xấu, nâng cao chất lượng tài sản.

Ngoài ra, ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN.