Vincom Retail có nữ tướng mới

Anh Nguyên - 16:24, 12/03/2018

TheLEADERBà Mai Thu Thuỷ giữ chức Chủ tịch HĐQT Vincom Retail nhiệm kỳ 2013 - 2018 thay thế bà Dương Thị Mai Hoa.

Vincom Retail có nữ tướng mới
Tính đến cuối năm 2017, Vincom Retail quản lý, vận hành 46 trung tâm thương mại Vincom tại 24 tỉnh thành.

Công ty Cổ phần Vincom Retail vừa ra Quyết định số 03/2018/QĐ-HĐQT-VCR của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc chấm dứt tư cách thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT thay thế.

Cụ thể, HĐQT Vincom Retail bổ nhiệm bà Mai Thu Thủy vào vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 thay thế cho bà Dương Thị Mai Hoa sau khi bà Hoa gửi đơn từ chức.

Theo đó, chấm dứt tư cách thành viên HĐQT đối với bà Dương Thị Mai Hoa và số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vincom Retail còn lại 08 thành viên:

1. Bà Mai Thu Thuỷ - Thành viên HĐQT

2. Bà Trần Mai Hoa - Thành viên HĐQT

3. Bà Nguyễn Thị Dịu - Thành viên HĐQT

4. Bà Lê Mai Lan - Thành viên HĐQT

5. Ông Jeffrey David Perlman - Thành viên HĐQT

6. Ông Brett Krause - Thành viên HĐQT độc lập 

7. Ông Timothy J. Daly - Thành viên HĐQT độc lập

8. Ông Phan Thanh Sơn - Thành viên HĐQT độc lập

Mai Thu Thủy từng là cổ đông lớn của Vingroup và là em gái của bà Mai Hương Nội - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Vingroup. Tính đến cuối tháng 12/2014, bà Thủy nắm giữ 167.446 cổ phiếu VIC, nhưng hiện nay chỉ còn 23.885 cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 2,39 tỷ đồng.

Năm tài chính 2017, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vincom Retail đạt 5.518 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 2.147 tỷ đồng. Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 4.477 tỷ đồng, tăng 18%, và doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 950 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.016 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2017, tổng tài sản của Vincom Retail đạt 37.851 tỷ đồng, tăng 3.551 tỷ đồng so với cuối năm 2016, và vốn chủ sở hữu đạt 26.083 tỷ đồng.