VNPT dự kiến lãi hơn 7.100 tỷ đồng năm 2020

Trần Anh - 08:08, 20/12/2020

TheLEADERTheo VNPT, nếu loại trừ yếu tố ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là khoảng 2.000 tỷ đồng thì doanh nghiệp đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh đặt ra hồi đầu năm nay.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) dự kiến đạt tổng doanh thu 162.700 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ đạt 43.200 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch. Theo VNPT, nếu loại trừ yếu tố ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là khoảng 2.000 tỷ đồng thì doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 7.100 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận công ty mẹ đạt 5.100 tỷ đồng bằng 102% kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước đạt 5.200 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch.

Hoạt động kinh doanh các dịch vụ cốt lõi cho doanh thu tốt là lý do giúp đơn vị hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu lợi nhuận năm. Cụ thể, doanh thu data, băng rộng, thuê bao, MyTV... tăng lần lượt 18,9%, 5,5%, 39% và 36,2%.

Ngoài ra, tập đoàn này bắt đầu có dòng doanh thu đầu tiên tại thị trường nước ngoài, với việc cung cấp giải pháp E-Office tại Văn phòng Chính phủ Lào. VNPT kỳ vọng triển khai thêm nhiều giải pháp trong hệ sinh thái Chính phủ điện thử, giáo dục tại Lào và các nước lân cận.

Tập đoàn đã phát triển hơn 6.000 cơ sở hạ tầng trạm di động và hơn 14.000 thiết bị 3G, 4G, nâng tổng số thiết bị toàn mạng lên hơn 94.000 trạm các loại, mở rộng vùng phủ sóng di động 3G/4G của VNPT lên 95% dân số và 90% lãnh thổ, hoàn thành việc triển khai quy hoạch năng lực hạ tầng CNTT tại các Trung tâm dữ liệu đến năm 2020.

VNPT cũng đã tham gia sâu vào chuyển đổi số các ngành kinh tế trọng tâm như giáo dục, y tế, nông nghiệp, du lịch thông minh...

Mới đây tập đoàn đã triển khai thử nghiệm thành công công nghệ 5G với tốc độ download đạt hơn 2Gbps, độ trễ 7ms (đạt kết quả tốt nhất trong các nhà mạng thử nghiệm kỹ thuật tại Việt Nam), hoàn thành phát sóng thử nghiệm thương mại 5G tại Hà Nội và TP HCM vào tháng 12/2020, chuẩn bị cho triển khai chính thức năm 2021.