Chất lượng tài sản của Vietcombank suy giảm

Trần Anh - 11:45, 30/10/2023

TheLEADERĐến cuối quý 3/2023, quy mô nợ xấu của Vietcombank tăng 84%, đẩy tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng lên mức 1,21% so với mức 0,68% thời điểm đầu năm

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 với thu nhập từ nhiều mảng chính sụt giảm.

Theo đó, thu nhập lãi thuần trong quý 3 đạt 12.600 tỷ đồng, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do chi phí lãi tăng gần 75%. Lãi thuần từ dịch vụ giảm gần 20% so với cùng kỳ năm trước, đạt 891 tỷ đồng.

Trong kỳ Vietcombank đã giảm mạnh hơn 1.000 tỷ đồng chi phí hoạt động, tương ứng mức giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí dự phòng rủi ro của ngân hàng cũng giảm gần 1.300 tỷ đồng. Nhờ đó, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận ròng gần 7.300 tỷ đồng, vẫn tăng trưởng 20% so với cùng kỳ.

Một điểm sáng trong báo cáo của Vietcombank là tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng trên tổng huy động từ dân cư (CASA) tăng trở lại. Quy mô tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng đạt gần 400.000 tỷ đồng vào thời điểm cuối quý 3, gần tương đương quy mô cuối năm 2022. Tỷ lệ CASA theo đó cũng tăng lên hơn 29,5%, mức cao nhất kể từ đầu năm.

Luỹ kế 9 tháng năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt gần 30.000 tỷ đồng, tăng 18,5%, thực hiện được 69% kế hoạch lợi nhuận tối thiểu của cả năm 2023 (42.973 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước).

Chất lượng tài sản của Vietcombank cho thấy dấu hiệu suy giảm. Tính đến 30/9, tổng tài sản của nhà băng giảm 4,5% đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng khiêm tốn 3,9% trong khi số dư tiền gửi có mức tăng trưởng gấp đôi 8,5%.

Tổng giá trị bợ xấu của ngân hàng tăng vọt 84% với 14.400 tỷ đồng đưa tỷ lệ nợ xấu từ 0,68% cuối năm ngoái lên mức 1,21%. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghỉ ngờ đều tăng mạnh, lần lượt đạt gần 3.000 tỷ đồng và 5.700 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm ngoái.

Ngân hàng cũng đẩy mạnh trích lập dự phòng khi dự phòng rủi ro khách hàng tăng 57%, đạt gần 39.000 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 270%, vẫn ở mức cao nhưng đã giảm so với mức 385% thời điểm quý gần nhất.