Chính phủ duyệt đề xuất 3 luật về đất đai, bất động sản có hiệu lực từ 1/7

Minh Anh - 08:44, 18/05/2024

TheLEADERChính phủ đã thông qua đề nghị đưa Luật Đất đai 2024, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở sửa đổi có hiệu lực sớm hơn nửa năm.

Chính phủ duyệt đề xuất 3 luật về đất đai, bất động sản có hiệu lực từ 1/7
Chính phủ thông qua đề nghị sớm đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống. Ảnh: Hoàng Anh.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 17/5/2024 thống nhất thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai như đề nghị của Bộ Tài nguyên và môi trường. 

Theo đó, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị bổ sung nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2024.

Theo đề xuất của Bộ Tài nguyên và môi trường, Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 thay vì ngày 1/1/2025 như trong luật đã quy định. Mục đích của việc này nhằm xây dựng nghị quyết của Quốc hội để cho phép luật sớm đi vào cuộc sống, khơi thông nguồn lực đất đai, kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm các tồn đọng về đất.

Việc thi hành sớm Luật Đất đai nhằm hỗ trợ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, phát huy tiềm năng và hiệu quả sử dụng cao nhất của nguồn lực đất đai.

Luật sẽ giúp tháo gỡ những khó khăn trong tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đóng góp lớn cho việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, ổn định về xã hội, lợi ích thiết thực cho người dân.

Mặt khác, Luật Đất đai cùng với các luật liên quan có hiệu lực sẽ củng cố lòng tin, thúc đẩy thị trường bất động sản phục hồi vào cuối năm 2024 và phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Bên cạnh Luật Đất đai, Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 17/5/2024 thống nhất thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 197 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 và khoản 1 Điều 82 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15.

Nếu được Quốc hội thông qua, hai bộ luật này cùng với Luật Đất đai sẽ cùng có hiệu lực từ 1/7/2024.

Được biết, theo dự kiến, kỳ họp thứ 7 của Quốc hội (tháng 05-06/2024) sẽ xem xét đề xuất của Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị áp dụng sớm sáu tháng kể từ ngày 1/7 đối với Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dự kiến xem xét hai dự thảo nghị quyết thí điểm của Quốc hội về việc thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đó không phải là đất ở và thí điểm thực hiện tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập đối với đối tượng thí điểm là các dự án đầu tư công nhóm B, C.

Để bảo đảm đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét cho phép áp dụng sớm Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản kể từ ngày 1/7, các bộ, ngành đang nỗ lực hoàn thiện để trình Chính phủ xem xét ban hành hơn 20 nghị định, thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật liên quan để cùng có hiệu lực đồng bộ.