GELEX hoàn thành hơn 1/3 kế hoạch lợi nhuận năm

Trần Anh - 15:14, 26/04/2022

TheLEADERKết thúc quý đầu năm, lợi nhuận trước thuế của GELEX đạt 901 tỷ đồng, tương đương 34% kế hoạch lợi nhuận năm dự kiến được trình ĐHCĐ sắp tới.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2022 của GELEX cho thấy nhiều diễn biến tích cực. Theo đó, doanh thu quý I đạt 8.682 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 901 tỷ đồng, tăng lần lượt 95 % và gần 170% so với cùng kỳ.

Việc hợp nhất Tổng Công ty Viglacera giúp GELEX có quý thứ IV liên tiếp đóng góp tích cực vào tăng trưởng của toàn tập đoàn. Cụ thể, mảng bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp từ Viglacera đóng góp 1.592 tỷ đồng và mảng vật liệu xây dựng đóng góp 2.193 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lần lượt 18% và 25% tổng doanh thu.

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh khối thiết bị điện của GELEX cũng có chiều hướng tốt khi lấy lại đà tăng trưởng với doanh thu 4.494 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, chiếm 52% tổng doanh thu.

Khoảng 324 tỷ đồng doanh thu đến từ mảng phát điện và nước sạch. So với cùng kỳ, con số này tăng 41% do vận hành và khai thác các cụm dự án điện gió Quảng Trị 1,2,3 và Hướng Phùng 2,3 từ cuối 2021.

Lợi nhuận gộp đạt 1.830 tỷ đồng tăng 255% so với quý đầu năm 2021. Biên lợi nhuận gộp đạt 21,2%, tăng mạnh so với mức 11,7% cùng kỳ 2021. Việc hợp nhất Viglacera cũng tác động làm tăng mạnh chi phí. Cụ thể, chi phí bán hàng tăng 245%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 229% và chi phí tài chính tăng 67% so với cùng kỳ năm trước. Do vậy lợi nhuận trước thuế của GELEX đạt 901 tỷ đồng, tăng 170% so với cùng kỳ.

Tính đến 31/03/2022, quy mô tổng tài sản GELEX đạt 61.522 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền tăng mạnh 24%, đạt 6.101 tỷ đồng. 

Ở chiều ngược lại, hàng tồn kho giảm 17% từ 11.533 tỷ đồng về 9.539 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm nhẹ so với đầu năm trong khi vốn chủ sở hữu tăng, do đó các chỉ tiêu tài chính tiếp tục được cải thiện.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông dự kiến tổ chức ngày 12/05/2022, GELEX trình kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến 36.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 2.618 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 27% so với thực hiện năm 2021. 

Với kết quả kinh doanh này, GELEX đã hoàn thành 24% chi tiêu doanh thu và 34% chỉ tiêu lợi nhuận trong quý đầu tiên. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý I là chỉ báo tích cực cho thấy tín hiệu rất khả quan trong việc hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng đầy thách thức trong năm 2022 của GELEX. 

Cũng trong năm nay, GELEX đặt kế hoạch niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phần GELEX Hạ tầng; tăng vốn, đăng ký niêm yết với GELEX Electric trên cơ sở vẫn nắm giữ tỷ lệ sở hữu chi phối tại hai đơn vị này.