Hai dự án điện khí LNG tỷ USD đề xuất bổ sung vào Quy hoạch điện VIII

Thái Bình - 11:06, 02/10/2020

TheLEADERTổ hợp Nhà máy điện khí LNG (công suất 4.500 MW) tại huyện Tiên Lãng và Nhà máy điện khí LNG (1.600MW) tại đảo Cái Tráp, huyện Cát Hải đã được Thành ủy Hải Phòng bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hai dự án điện khí LNG tỷ USD đề xuất bổ sung vào Quy hoạch điện VIII
Tập đoàn Exxon Mobil tiếp tục mở rộng đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam

Tổ hợp Nhà máy điện khí LNG (do Tập đoàn Exxon Mobil đề xuất đầu tư tại KCN Tiên Lãng 1, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng) có tổng mức đầu tư khoảng 5,09 tỷ USD. 

Dự án sử dụng công nghệ tuabin khí hỗn hợp, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có công suất 3x750MW đưa vào vận hành giai đoạn 2026 - 2027. Giai đoạn 2 có công suất 3x750MW đưa vào vận hành giai đoạn 2029 - 2030.

Kho cảng LNG của tổ hợp bao gồm kho cảng nổi, tồn trữ và tái hóa khí (FSRU) và đường ống dẫn khí trong giai đoạn I, bổ sung thêm tàu FSU trong giai đoạn 2. Công suất cảng nhập là 6 triệu tấn/năm.

Nhà máy điện khí LNG tại đảo Cái Tráp có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1,9 tỷ USD. Dự án sử dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp, chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 có công suất 800MV đưa vào vận hành năm 2025. Giai đoạn 2 có công suất 800MV đưa vào vận hành năm 2028.

Kho cảng LNG của nhà máy bố trí ở phía Đông của đảo Cái Tráp với bồn chứa dung tích khoảng 200.000m3 cùng các hệ thống tái hóa khí (FSRU) đảm bảo khoảng cách quy định an toàn phòng chống cháy nổ. 

Khu vực cảng hàng lỏng tại đảo Cái Tráp có ưu điểm nằm tách biệt với khu bến hàng hóa, an toàn về phòng chống cháy nổ; điều kiện luồng và năng lực tiếp nhận cao, phù hợp với cỡ tàu từ 40.000-90.000DWT vận chuyển khí LNG cho Nhà máy điện khí LNG.

Theo Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định 4274/QĐ-BCT ngày 14/11/2018, công suất cực đại của thành phố Hải Phòng năm 2020 là 1.348MW; năm 2025 là 2.112MW; năm 2030 là 2.986MW và đến năm 2035 là 3.989MW. 

So với năm 2020, nhu cầu công suất cực đại của thành phố đến năm 2025 cần thêm 764MW; năm 2030 cần thêm 1.638MW và năm 2035 cần thêm 2.641MW.

Liên quan tới tình hình thực hiện các dự án điện trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh, bên cạnh trường hợp dự án điện khí LNG Bạc Liêu được bổ sung quy hoạch, Bộ Công thương mới đây cho rằng cần xem xét bổ sung quy hoạch nhà máy điện LNG (như các dự án nhà máy nhiệt điện LNG Long Sơn, Cà Ná mà Bộ Công thương đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ).

Bên cạnh đó, đặt trong nhóm giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện, Bộ Công thương cũng kiến nghị xem xét chuyển đổi nhiên liệu đối với nhà máy nhiệt điện Hiệp Phước hiện hữu (3x125MW) sang sử dụng LNG (khí hóa lỏng) và bán toàn bộ điện năng lên lưới. 

Lắp đặt bổ sung thêm 3 tuabin khí, nâng quy mô công suất lên 3x (270+125)MW (tổng 1.185MW) để nâng cao hiệu suất và bổ sung nguồn điện, giảm sản lượng điện thiếu cho hệ thống điện quốc gia từ cuối năm 2022.