Lợi nhuận năm 2018 của Vietinbank giảm thêm 139 tỷ đồng

Trần Anh - 16:38, 29/11/2019

TheLEADERPhần lớn các khoản mục liên quan đến lợi nhuận VietinBank điều chỉnh giảm, trong khi đó điều chỉnh tăng số liệu về chi phí dự phòng rủi ro sau báo cáo của Kiểm toán Nhà nước.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) công bố điều chỉnh số liệu tài chính năm 2018 sau kết quả của kiểm toán Nhà nước.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của ngân hàng giảm 306 tỷ đồng xuống 22.211 tỷ đồng. Chi phí hoạt động giảm 172 tỷ xuống 14.084 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tăng từ 7.751 tỉ lên 7.803 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế theo đó giảm 139 tỷ đồng xuống 5.277 tỷ đồng.

VietinBank đã điều chỉnh phân loại nợ, nguyên giá tài sản cố định, khấu hao, tài sản có khác, các khoản phải trả và công nợ khác, vốn và các quỹ trên bảng cân đối kế toán. Sau điều chỉnh, giá trị tổng tài sản VietinBank giảm hơn 145 tỉ đồng xuống còn gần 1.164.435 tỉ đồng.

Với báo cáo kết quả kinh doanh, ngân hàng điều chỉnh chi phí dự phòng, chi phí hoạt động, thu nhập lãi, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng.

Việc điều chỉnh số liệu BCTC kiểm toán năm 2018 được thực hiện cho số liệu đầu kỳ BCTC Quý IV/2019, các số liệu trên BCTC Quý I, II và III/2019 giữ nguyên không thay đổi.

Vietinbank là một trong những ngân hàng có kết quả kinh doanh sa sút nhất trong năm 2018, mặc dù đây là thời điểm hầu hết các ngân hàng trong ngành đều công bố lợi nhuận tăng đột biến.

Sang năm nay, sau 9 tháng đầu năm, ngân hàng báo lãi trước thuế đạt 8.456 tỷ đồng, tăng 11%, đạt 89% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế cổ đông ngân hàng mẹ tăng tương đương lên 6.806 tỷ đồng.

Tổng tài sản cuối tháng 9 ghi nhận 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Cho vay khách hàng ở mức 899.056 tỷ đồng, tăng 4%. Tỷ lệ nợ xấu 1,56%, giảm 2 điểm cơ bản so với đầu năm. Trong đó, nợ nghi ngờ tăng 70% so với lên 3.552 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng gần 5% lên 865.466 tỷ đồng.

Hai vấn đề khó khăn nhất của Vietinbank hiện nay đó là xử lý các tài sản xấu và tăng vốn để đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn. Do bị hạn chế tăng vốn cho cổ đông nước ngoài theo quy định của NHNN, hiện tại Vietinbank đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn vốn mới.

Để bù đắp tình trạng thiếu hụt vốn, thời gian qua, VietinBank liên tục thông báo phát hành trái phiếu. Gần nhất, đơn vị này thông báo chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu, sau khi phân phối thành công 4.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 10 năm. Hồi tháng 3, Ngân hàng Nhà nước cho phép VietinBank phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất tự quyết định.

Hiện tại, Vietinbank còn khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 18.752 tỷ đồng, bên cạnh thặng dư vốn cổ phần 8.974 tỷ đồng và quỹ tổ chức tín dụng 8.178 tỷ đồng.