Lợi nhuận VNPT đạt hơn 6.600 tỷ đồng

Trần Anh - 16:49, 24/12/2022

TheLEADERDoanh thu dịch vụ băng rộng của VNPT duy trì mức tăng trưởng 6%, giữ vững thị phần vị trí số 1.

Tập đoàn VNPT mới đây công bố trong năm 2022, tổng doanh thu tập đoàn đạt 55.209 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ, đạt 97,5% kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước đạt 5.228 tỷ đồng, bằng 103,5% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 9,35%. Tập đoàn đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định ở mức khá cho người lao động trong mặt bằng chung.

Doanh thu dịch vụ băng rộng duy trì mức tăng trưởng 6%, giữ vững thị phần vị trí số 1. Dịch vụ truyền hình trả tiền có tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt trên 20%, duy trì liên tục trong 3 năm 2020, 2021 và 2022, dẫn đầu về thị phần. Doanh thu một số nhóm dịch vụ số doanh nghiệp có mức tăng khả quan so với cùng kỳ 2021, trong đó tăng mạnh tại các nhóm hạ tầng số (tăng 57%), giáo dục số (tăng 74%), quản trị doanh nghiệp (tăng 68%).

Dịch vụ 5G đã được VNPT mở rộng thử nghiệm thương mại tại nhiều tỉnh/thành phố. Dung lượng kết nối Internet quốc tế tăng 20%. Năng lực hạ tầng công nghệ thông tin đã được nâng cấp, mở rộng đáng kể so với năm 2021.

Ngoài ra, năng lực hạ tầng cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu của VNPT cũng tăng 15%. Hạ tầng điện toán đám mây SmartCloud với khả năng co giãn tự động, tự phục vụ và trả tiền theo nhu cầu sử dụng cũng đã tăng hơn 5 lần so với năm 2021.

"Năm 2022, VNPT đã tích cực tham gia vào các chương trình chia sẻ hạ tầng dùng chung, đẩy mạnh phát triển và tối ưu mạng lưới để đảm bảo chương trình phủ sóng thôn bản của Bộ TT&TT với việc hoàn thành phủ sóng 211 thôn bản trắng sóng và đã chia sẻ hơn 4.000 cơ sở hạ tầng di động dùng chung với các nhà mạng Mobifone và Viettel", đại diện VNPT nói.

Năm ngoái, tổng doanh thu của Tập đoàn VNPT đạt 56.605 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ đạt 45.842 tỷ đồng. Lợi nhuận Tập đoàn đạt 7.103 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận công ty mẹ đạt 5.371 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước 5.408 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu của Tập đoàn đạt 10%.