Ngân hàng An Bình hoãn niêm yết cổ phiếu

Trần Anh - 09:19, 13/06/2020

TheLEADERLộ trình lưu ký và niêm yết ABBank được điều chỉnh tạm ngừng để đợi hoàn thành thủ tục pháp lý về trụ sở mới tại Hà Nội.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Ban lãđi  đạo ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 8,2% đạt 110.918 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 10,5% đạt 69.646 tỷ đồng; huy động vốn tăng 10,8% đạt 86.692 tỷ đồng trong năm nay.

Về tăng trưởng tín dụng, ngân hàng dự kiến đẩy mạnh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng SMEs.

Tổng thu nhập hoạt động năm 2020 dự kiến 4.259 tỷ đồng, tăng 17,7% so với năm 2019; chi phí hoạt động tăng 8,9% đạt 2.064 tỷ đồng.

Ngân hàng dự kiến lợi nhuận trước dự phòng rủi ro là 2.195 tỷ đồng, tăng 27,4% so với năm 2019. Sau trích lập dự phòng, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1.358 tỷ, tăng 10,5%.

ABBank cũng cho biết sẽ phấn đấu đến cuối năm 2020 không còn nợ xấu bán cho VAMC.

HĐQT ABBank cho biết, ngân hàng sẽ giữ lại toàn bộ lợi nhuận lũy kế để tăng vốn, nhằm đáp ứng yêu cầu tuân thủ quy định của NHNN và nhu cầu phát triển của ngân hàng trong những năm tới.

Về việc niêm yết trên sàn chứng khoán, ABBank cho biết đã báo cáo đại hội cổ đông về sự thay đổi lộ trình kế hoạch dự kiến niêm yết do liên quan công tác chuyển trụ sở chính từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

Theo đó, lộ trình lưu ký và niêm yết được điều chỉnh tạm ngừng để đợi hoàn thành thủ tục pháp lý về trụ sở mới, đảm bảo đồng bộ thông tin tránh việc phải sửa đổi, hoàn thiện hồ sơ có thể kéo dài làm thủ tục lưu ý, niêm yết.

ABBank là một trong những ngân hàng có chất lượng tài sản đi xuống khi nợ xấu tăng cao và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lớn.

Cụ thể, năm 2019, chi phí dự phòng rủi ro của ngân hàng tăng vọt gần 49%, đạt 498 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tăng cao đến từ việc nợ xấu của ABBank đã tăng rất nhanh trong năm qua. Năm 2019, nợ xấu của ABBank đã tăng 33%, đạt 1.311 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng cũng tăng từ 1,89% lên 2,3% tổng dư nợ. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn ở mức cao khi chiếm gần một nửa tổng nợ xấu.