Phạt tới 1 tỷ đồng nếu bán bất động sản sai phép

An Chi - 08:54, 09/02/2022

TheLEADERChủ đầu tư có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng nếu chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản không đúng thủ tục quy định.

Mức phạt này được quy định trong Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng vừa được Chính phủ ban hành nhằm.

Nghị định mới cũng ấn định mức phạt từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với chủ đầu tư huy động vốn không đúng quy định; sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân hoặc tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết.

Nghị định cũng xử phạt các chủ đầu tư bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi chưa hoàn thành đầu tư xây dựng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, chưa bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, hoặc chưa hoàn thành nghiệm thu hoặc chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp chủ đầu tư chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất hoặc bị kê biên để đảm bảo thi hành án, bên nhận chuyển nhượng không phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoặc không đủ năng lực tài chính theo quy định thì xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Bên cạnh đó, nghị định quy định phạt tiền từ 120-160 triệu đồng đối với chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng có một trong các hành vi gồm: Ký kết hợp đồng mua bán hoặc thuê mua nhà, công trình xây dựng mà không gắn quyền sử dụng đất với nhà, công trình xây dựng; không thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu có).

Chủ đầu tư cũng bị phạt từ 400-600 triệu đồng như kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh, triển khai xây dựng dự án chậm tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; bán hoặc cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai mà không có hợp đồng bảo lãnh với ngân hàng thương mại.

Xử phạt nghiêm môi giới, sàn giao dịch bất động sản sai phạm

Nghị định 16 chính thức có hiệu lực từ ngày 28/1 cũng quy định hàng loạt hành vi vi phạm của môi giới bất động sản bị xử phạt hành chính.

Theo đó, nghị định quy định phạt tiền từ 100-120 triệu đồng đối với các hành vi kinh doanh bất động sản thuộc trường hợp phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã mà không thành lập theo quy định; không công khai, công khai không đầy đủ hoặc không đúng các nội dung về dự án bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định.

Chủ đầu tư cũng có thể bị phạt nếu không cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng hoặc việc sử dụng tiền ứng trước khi có yêu cầu; không cho phép bên mua, bên thuê mua được kiểm tra thực tế tiến độ thi công, chất lượng công trình theo quy định; thu các loại phí liên quan đến chuyển nhượng bất động sản không đúng quy định.

Mặt khác, hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định hoặc không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới theo quy định hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng; hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản không được lập thành văn bản hoặc không đầy đủ các nội dung; doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định...bị xử phạt từ 120 - 160 triệu đồng.

Mức xử phạt tương tự với các sàn giao dịch bất động sản không có quy chế hoạt động hoặc hoạt động sai quy chế được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc hoạt động không có tên, địa chỉ theo quy định hoặc thay đổi tên, địa chỉ hoạt động nhưng không thông báo đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định; các sàn thu các loại phí kinh doanh dịch vụ bất động sản mà pháp luật không quy định.

Đối với hành vi dự án bất động sản được đưa lên sàn giao dịch nhưng không đủ điều kiện theo quy định; không cung cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới thì bị phạt tiền từ 200-250 triệu đồng.

Đối với cá nhân các môi giới, nghị định quy định phạt từ 40 – 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi như kinh doanh dịch vụ môi giới độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hết thời hạn sử dụng theo quy định; tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Đối với các môi giới và sàn giao dịch vi phạm, nghị định cũng quy định về hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề từ 3-6 tháng và đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản từ 6-9 tháng.