Quốc hội xem xét thông qua 10 luật tại kỳ họp thứ 9

Minh Anh - 21:48, 18/05/2020

TheLEADERTổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến tại Kỳ họp thứ 9 (Quốc hội khóa XIV) Quốc hội sẽ dành thời gian xem xét, thông qua 10 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật khác.

Quốc hội xem xét thông qua 10 luật tại kỳ họp thứ 9
Họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

10 dự án luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi).

5 dự thảo nghị quyết dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua gồm: Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là CHXHCN Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu Việt Nam và các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EVIPA); Nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU; Nghị quyết về việc gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức.

Các dự án Luật Quốc hội dự kiến cho ý kiến gồm: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú (sửa đổi).

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. Trong đó có nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đánh giá tác động của đại dịch đến phát triển kinh tế xã hội, các giải pháp ứng phó và phương án phát triển kinh tế xã hội; Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; xem xét, quyết định việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số đoạn tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Về hoạt động giám sát tối cao, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” và biểu quyết thông qua Nghị quyết về nội dung này; biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021.

Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 20/5/2020 và tổ chức kỳ họp thành 2 đợt kéo dài 19 ngày. Đợt 1, họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20 - 29/5/2020. 

Đợt 2, họp tập trung tại Nhà Quốc hội từ ngày 8 - 18/6/2020. Quốc hội họp phiên bế mạc vào ngày 18/6/2020.