SeABank phát hành hơn 400 triệu cổ phiếu thưởng và trả cổ tức

Lam Giang - 11:39, 05/07/2023

TheLEADERKế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng nằm trong lộ trình tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của SeABank và Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

SeABank phát hành hơn 400 triệu cổ phiếu thưởng và trả cổ tức
Việc tăng vốn điều lệ là một dấu mốc quan trọng trong kế hoạch và định hướng của SeABank.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) với tổng tỷ lệ 20,3% để tăng vốn điều lệ. 

Cụ thể, SeABank phát hành 295.200.000 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 14,5%) để trả cổ tức năm 2022 và phát hành 118.201.732 cổ phiếu thưởng (tương đương tỷ lệ 5,8%).

Kế hoạch này nằm trong lộ trình tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của SeABank và Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trên, vốn điều lệ của SeABank sẽ tăng hơn 4.134 tỷ đồng, từ gần 20.403 tỷ đồng lên 24.537 tỷ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ là một dấu mốc quan trọng trong kế hoạch và định hướng của SeABank, giúp ngân hàng tăng cường năng lực tài chính để thực hiện các mục tiêu: triển khai chiến lược hội tụ số, đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ, số hóa toàn diện các quy trình vận hành trong hoạt động tín dụng, thanh toán, dịch vụ khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, qua đó mang lại hiệu quả hoạt động và giao dịch, gia tăng trải nghiệm và đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của mọi khách hàng.

Trước đó, SeABank đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023 với việc thông qua nhiều nội dung quan trọng. SeABank dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên tối đa 25.903 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng với tỷ lệ gần 20,3%, chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ hơn 4,6% và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên (ESOP).

Liên quan đến kế hoạch phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài, SeABank sự kiến phát hành thêm tối đa 94,6 triệu cổ phiếu. Giá chào bán cao nhất dự kiến là 37.032 đồng/cổ phiếu và không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 đã kiểm toán là 12.861 đồng/cổ phiếu.

Đối tượng chào bán của SeABank dự kiến là quỹ Norfund (Một quỹ đầu tư của Na Uy dành cho các nước đang phát triển). Đây là quỹ đầu tư của Chính phủ Na Uy nhằm hỗ trợ vốn trung và dài hạn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các nước đang phát triển.

Theo phương án sử dụng vốn, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến tối thiểu 1.216 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, mở rộng mạng lưới của ngân hàng.