Analytic
Hotline: 08887 08817

"Giật mình" nợ đọng bảo hiểm xã hội

Nhiều doanh nghiệp tại Hà Nội nợ bảo hiểm xã hội kéo dài trên 5 năm, cá biệt có những doanh nghiệp nợ đọng kéo dài trên 100 tháng.

Hàng trăm nghìn doanh nghiệp vẫn "trốn đóng" bảo hiểm xã hội

Theo thông tin từ ông Đào Việt Ánh, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, gần 50% doanh nghiệp hiện nay chưa tham gia bảo hiểm xã hội.