Tetra Pak tổ chức cuộc thi “Cùng bé thu gom vỏ hộp giấy’

Mai Anh - 08:21, 11/11/2020

TheLEADERCuộc thi nằm trong khuôn khổ chương trình “Tái chế học đường” với mục tiêu khuyến khích các em học sinh, thầy cô và các bậc phụ huynh cùng xây dựng thói quen phân loại, thu gom vỏ hộp giấy đựng đồ uống để bảo vệ môi trường.

Tetra Pak Việt Nam vừa phối hợp với Sở Tài Nguyên và môi trường, Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội, Công ty Lagom và Liên minh tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) phát động cuộc thi “Cùng bé thu gom vỏ hộp giấy” dành cho các trường tiểu học và mầm non tại Hà Nội.

Cụ thể, các trường học có thể chọn tham gia ít nhất một trong số ba cuộc thi do Tetra Pak tổ chức từ tháng 11/2020 đến hết tháng 1/ 2021 như:

Cuộc thi “Trường bé gom nhiều hộp giấy nhất” dành cho các trường có lượng vỏ hộp giấy thu gom cao nhất.

Cuộc thi “Góc thu gom sạch đẹp” dành cho các ý tưởng gấp và sắp xếp vỏ hộp sáng tạo, tiết kiệm không gian, trang trí và giữ gìn vệ sinh khu vực thu gom vỏ hộp ngăn nắp, gọn gàng nhất.

Cuộc thi “Nhà hùng biện tài ba” để các em học sinh tiểu học chia sẻ suy nghĩ của mình về việc phân loại rác tại nguồn tại nhà trường và gia đình.

Tetra Pak tổ chức cuộc thi “Cùng bé thu gom vỏ hộp giấy’
Cuộc thi khuyến khích các em học sinh, thầy cô và các bậc phụ huynh xây dựng thói quen thu gom và phân loại vỏ hộp đồ uống giấy ở cả trường học và tại gia đình.

Chương trình cũng chia các trường thành 5 nhóm dựa trên số lượng học sinh gần tương đồng để đảm bảo không có sự chênh lệch lớn về quy mô giữa các trường.

Giải thưởng của cuộc thi là những chiếc máy lọc nước tự động uống liền do Tetra Pak và PRO Việt Nam tài trợ nhằm giúp các em học sinh được sử dụng nước uống sạch, an toàn trong thời gian vui chơi và học tập tại trường.

Theo bà Lý Quỳnh Trang, Giám đốc phụ trách bền vững của Tetra Pak Việt Nam, chương trình tái chế học đường bước đầu đã tạo thói quen phân loại vỏ hộp giấy tại trường cho gần 800.000 học sinh.

Cuộc thi sẽ là cơ hội để các thầy cô và cha mẹ khuyến khích các em phân loại vỏ hộp giấy tại nhà, mang tới trường đưa đi thu gom và tái chế. Tetra Pak Việt Nam mong muốn các em tiếp tục duy trì thói quen tốt ngay tại gia đình mình.

Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch PRO Việt Nam cho rằng: chương trình Tái chế học đường của Tetra Pak là một mô hình rất hiệu quả để làm giảm tác động của bao bì tới môi trường sinh thái.

Với sứ mệnh thu gom và tái chế bao bì tiêu dùng, PRO Việt Nam cam kết sẽ tập trung hỗ trợ Tetra Pak trong việc mở rộng chương trình này tới nhiều trường học và các thành phố khác trong thời gian tới.