Thủ tướng cho ý kiến về hai tuyến metro đội vốn nghìn tỷ tại TP. HCM

Minh Anh - 09:00, 04/03/2018

TheLEADERThủ tướng Chính phủ yêu cầu TP. HCM khẩn trương có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư hai dự án đường sắt đô thị để thẩm định.

Thủ tướng cho ý kiến về hai tuyến metro đội vốn nghìn tỷ tại TP. HCM
Tuyến metro số 1 của TP. HCM mới hoàn thành khoảng 50% khối lượng công việc.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về việc triển khai dự án đường sắt đô thị TP. HCM tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND TP. HCM khẩn trương có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư hai dự án trên để tổ chức thẩm định. Giao Bộ Giao thông vận tải rà soát, thẩm định kỹ việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, trình Chính phủ trước ngày 20/3/2018.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải xây dựng phương án nguồn vốn thực hiện dự án, huy động tối đa các nguồn vốn hợp pháp theo quy định pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trình Chính phủ để trình Quốc hội theo quy định.

Trên cơ sở báo cáo thẩm định của Bộ Giao thông vận tải và dự thảo báo cáo của Chính phủ do Bộ Kế hoạch và đầu tư chuẩn bị, Văn phòng Chính phủ sẽ bố trí họp Thường trực Chính phủ để xem xét thông qua, trình Quốc hội trước ngày 30/3/2018.

Trước đó, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình công tác thẩm định dự án đường sắt đô thị TP. HCM tuyến số 1 và tuyến số 2. Theo đó, cả hai tuyến đường sắt đô thị này đều đội vốn khủng và chậm tiến độ

Cụ thể, trong hai số dự án trên, hiện chỉ có tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên đang được thi công. Tuyến này dài khoảng 20km và được khởi công từ tháng 8/2012. Cho đến nay, dự án đã đạt khoảng hơn 50% khối lượng và giải ngân đạt khoảng hơn 30% vốn. Tuyến Bến Thành - Tham Lương đến nay mới xây dựng tòa nhà điều hành.

Hai dự án do UBND TP. HCM phê duyệt dự án, Ban quản lý dự án đường sắt đô thị TP. HCM làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn trong nước và vốn ODA của Nhật Bản. Cả hai dự án đường sắt đô thị đầu tiên của TP. HCM đều chậm tiến độ và đội vốn rất lớn so với tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu.

Trong đó, dự án Bến Thành - Suối Tiên được phê duyệt từ năm 2005 - 2006 với tổng mức đầu tư ban đầu 17.000 tỷ đồng. Đến năm 2010, dự án được phê duyệt lại trên cơ sở điều chỉnh, tính toán lại thiết kế cơ sở, tăng thêm quy mô thiết kế, cộng với sự thay đổi tỷ giá đồng Yên đã khiến tổng mức đầu tư dự án tăng lên 47.000 tỷ đồng.

Tuyến Bến Thành - Tham Lương dài khoảng 40km, tổng mức đầu tư sau khi tính toán lại cũng bị đội vốn từ mức 26.000 tỷ đồng lên 48.000 tỷ đồng.

Theo chủ trương, quy định hiện hành, các dự án có tổng mức đầu tư từ 10.000 tỷ đồng phải báo cáo Quốc hội để xem xét, quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, được biết đến thời điểm này, UBND TP. HCM chưa có tờ trình chính thức gửi Bộ Giao thông về việc điều chỉnh tổng vốn 2 dự án trên, mà chỉ cung cấp các hồ sơ đã có trước đây.

Một số bộ liên quan khác cũng chưa có ý kiến đóng góp để Bộ Giao thông báo cáo Thủ tướng tình hình, kết quả thẩm định tổng mức đầu tư dự án.