Thuật quản trị ở BamBoo Capital

Thiên Ân - 09:20, 06/02/2024

TheLEADERKinh nghiệm của những thành viên sáng lập, ban lãnh đạo kết hợp với việc mạnh dạn trao quyền cho những người trẻ tài năng là chiến lược quản trị của Tập đoàn Bamboo Capital trong năm 2024.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) cho biết, một trong những mục tiêu quan trọng nhất năm 2024 mà hội đồng quản trị (HĐQT) Bamboo Capital đặt ra là tiếp tục tăng cường hiệu quả bộ máy hoạt động và trao quyền nhiều hơn cho các lãnh đạo trẻ tài năng.

Trong năm 2023, Bamboo Capital đã giữ vững hoạt động các mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn mẹ, riêng mảng tài chính – bảo hiểm và dược phẩm đã đạt kết quả kinh doanh rất tích cực.

Phó chủ tịch Bamboo Capital cho biết, tập đoàn đã củng cố mô hình công ty mẹ và nhiều công ty con vững chãi hơn nhờ xây dựng được đội ngũ lãnh đạo cấp trung và cấp cao kế cận có đầy đủ phẩm chất, tài năng và “kinh nghiệm trận mạc” để quản lý và phát triển các dự án lớn đang và sắp triển khai.

Nguồn nhân lực chất lượng cao là tài nguyên quý giá nhất tạo nên lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, không thể giữ chân được người tài nếu không chịu tin tưởng và trao quyền cho họ.

HĐQT Bamboo Capital xác định năm 2024 phải tiếp tục tăng cường hiệu quả bộ máy hoạt động và trao quyền nhiều hơn cho các lãnh đạo trẻ tài năng. 

Việc này trước hết sẽ thực hiện tại công ty mẹ là Bamboo Capital, những lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn sẽ dần rút về HĐQT để quản trị và đề ra chiến lược, đồng thời tạo hành lang thông thoáng cho lớp trẻ trực tiếp điều hành và phát triển các dự án đầu tư.

Tại các công ty con thực hiện các hoạt động lõi, lãnh đạo của tập đoàn vẫn trực tiếp điều hành. Cá nhân ông Tuấn vẫn phụ trách công ty con về năng lượng tái tạo (BCG Energy), ông Nguyễn Thanh Hùng (Phó chủ tịch HĐQT BCG) tiếp tục phụ trách công ty con về bất động sản (BCG Land). 

Tại các công ty thành viên khác, ban điều hành đang dần được trẻ hóa bởi các lãnh đạo cấp trung và cấp cao đã được BCG đào tạo, trui rèn suốt thời gian qua.

Chia sẻ về tầm quan trọng của việc hoàn thiện mô hình quản trị và đào tạo thế hệ lãnh đạo kế cận, ông Tuấn nhận định, tập đoàn Bamboo Capital của năm 2024 có quy mô lớn hơn gấp nhiều lần so với thời điểm mới thành lập năm 2011. 

Hoạt động của tập đoàn với hàng nghìn nhân sự cũng đã đến thời điểm cần chuyển từ mô hình phụ thuộc một số ít người sang mô hình quản trị chuyên nghiệp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và có cơ chế kiểm tra giám sát hiệu quả hoạt động rõ ràng.

"Muốn Bamboo Capital phát triển bền vững, cần sự kết hợp giữa kinh nghiệm của HĐQT và sức trẻ nhiệt huyết của lớp lãnh đạo cấp trung và cấp cao”, ông Tuấn cho biết.

Sau 12 năm thành lập, Tập đoàn Bamboo Capital vẫn được đánh giá là một doanh nghiệp nhiều sức trẻ, đa số các lãnh đạo cao nhất tại công ty đều thuộc thế hệ 7X.

Tuy nhiên Bamboo Capital đã tính đến chuyện đường dài là đào tạo và trao quyền cho một thế hệ lãnh đạo trẻ hơn.

“Những lãnh đạo tập đoàn hiện nay vẫn đầy nhiệt huyết và khát khao như ngày đầu anh Nguyễn Hồ Nam cùng chúng tôi khởi nghiệp. Tuy nhiên, chờ tre già măng mọc thì hơi trễ, một tập đoàn đa ngành có quy mô lớn thì tre chưa già măng đã phải mọc", ông Tuấn nhấn mạnh.

Lý giải cho vấn đề này ông Tuấn cho biết, đến giai đoạn đã tích lũy đủ nền tảng, nội lực thì tốc độ phát triển, tốc độ lớn lên của doanh nghiệp sẽ cực kỳ nhanh. 

Những người sáng lập tập đoàn luôn phải đau đáu với việc chuẩn bị, đào tạo thế hệ lãnh đạo kế cận. Tốc độ đào tạo đội ngũ lãnh đạo kế cận phải theo kịp tốc độ, quy mô phát triển của doanh nghiệp thì tổ chức mới vận hành hiệu quả và thành công bền vững.

Trong suốt quá trình phát triển, việc tái cấu trúc mô hình kinh doanh và mô hình quản trị đã được Bamboo Capital triển khai vài lần. Trong quá trình đó, tập đoàn luôn chú trọng đến phát triển đội ngũ lãnh đạo kế cận.

Kể từ 2023, Bamboo Capital tập trung vào việc tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực quản lý điều hành của các công ty thành viên, hoàn thiện mô hình quản trị công ty để thích ứng với điều kiện thị trường thay đổi và tối ưu hóa nội lực của tập đoàn.

Nhận xét về các lãnh đạo cấp trung và cấp cao trẻ mà tập đoàn đã đào tạo ông Tuấn cho biết, ngay từ những ngày đầu thành lập, BCG đã định hướng phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp cởi mở, lấy sự gắn kết nguồn nhân lực làm trọng tâm cho việc phát triển doanh nghiệp.

Tập đoàn chú trọng việc xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp cho người lao động và chủ trương quản trị bằng văn hóa này. 

Đó là giá trị cốt lõi của người BCG, bao gồm giá trị về đạo đức, tuân thủ kỷ luật, nhiệt huyết, biết lắng nghe, tôn trọng và đối xử công bằng.