Tìm cách hạn chế cắt giảm nguồn điện mặt trời đã vận hành

Nhật Hạ - 21:29, 10/03/2021

TheLEADERBộ Công thương đề nghị các địa phương và EVN rà soát các dự án điện mặt trời, đề xuất giải pháp vận hành có hiệu quả nhằm hạn chế cắt giảm nguồn điện mặt trời đã vận hành, hạn chế tối đa thiệt hại kinh tế của các nhà đầu tư.

Tìm cách hạn chế cắt giảm nguồn điện mặt trời đã vận hành
Nhu cầu sử dụng điện trong năm 2020 cũng bị giảm mạnh do ảnh hưởng của Covid-19.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa được Bộ Công thương giao chỉ đạo các đơn vị con lập danh sách với các hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất từ 100 kWp trở lên đã đi vào vận hành, được áp dụng giá FIT tại Quyết định số 13/2020. 

Đồng thời xác nhận lại các hệ thống điện này đảm bảo quy định về phát triển, đấu nối, công nhận ngày vận hành, hợp đồng mua bán điện và các quy định khác gửi về Sở Công thương địa phương trước ngày 11/3 để cung cấp danh sách hệ thống điện mặt trời mái nhà để tổng hợp.

Trên cơ sở danh sách này, bộ cũng yêu cầu EVN nghiên cứu, đề xuất giải pháp vận hành có hiệu quả nhằm hạn chế cắt giảm nguồn điện mặt trời đã đưa vào vận hành, hạn chế tối đa thiệt hại kinh tế của các nhà đầu tư. Tập đoàn cử đại diện tham gia Đoàn kiểm tra của Bộ Công thương về vấn đề này. Các thông tin được gửi về trước ngày 12/3.

Các địa phương cũng phải phối hợp với các sở, ngành liên quan để rà soát, đánh giá các dự án điện mặt trời mái nhà. Trước đó, ngày 5/3, Bộ Công thương đã thành lập đoàn kiểm tra về phát triển điện mặt trời bao gồm điện mặt trời mặt đất nối lưới, điện mặt trời mái nhà trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Vào tháng 2/2021, Thủ tướng đã yêu cầu kiểm soát sự phát triển điện mặt trời, không để xảy ra tình trạng phát triển ồ ạt điện mặt trời trên địa bàn theo phong trào, thiếu sự kiểm soát gây quá tải lưới điện khu vực và hậu quả xấu sau này. Bộ Công Thương được giao chịu trách nhiệm chính, phối hợp với các bên liên quan rà soát tổng thể các dự án điện mặt trời mặt đất, điện mặt trời mái nhà.

Theo số liệu của EVN, đến cuối năm 2020, tổng công suất nguồn điện trong hệ thống điện quốc gia chưa tính đến điện mặt trời mái nhà đạt khoảng trên 62.000 MW, trong đó, công suất các nguồn điện mặt trời trên mặt đất đạt 8.838 MW; công suất nguồn điện mặt trời trên mái nhà tham gia cung ứng điện đến cuối năm 2020 ghi nhận khoảng 8.000 MW.

Tuy nhiên, việc phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà không được kiểm soát phù hợp với nhu cầu sử dụng, đặc biệt vào tháng 12/2020 gây khó khăn trong việc vận hành hệ thống điện quốc gia.

Nhu cầu sử dụng điện trong năm ngoái cũng bị giảm mạnh do ảnh hưởng của Covid-19. Cụ thể, tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu của hệ thống điện quốc gia chỉ đạt khoảng 245,9 tỷ kWh, tăng khoảng 2,7% so với năm 2019 và giảm 15,6 tỷ kwh so với kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia được Bộ Công thương phê duyệt vào cuối năm 2019.

Do đó, từ đầu năm 2021, EVN đã phải xây dựng và thực hiện phương án cắt giảm nguồn điện mặt trời, cũng như nguồn điện năng lượng tái tạo khác trong hệ thống điện quốc gia, có thể gây lãng phí nguồn lực xã hội và tâm lý lo lắng, bức xúc của nhiều nhà đầu tư.