Việt Nam nhận 86,3 triệu USD để thúc đẩy đầu tư tiết kiệm năng lượng

Nhật Hạ - 10:20, 10/03/2021

TheLEADERNgân hàng Thế giới, Quỹ Khí hậu xanh vừa cấp một khoản hỗ trợ không hoàn lại 11,3 triệu USD và khoản bảo lãnh 75 triệu USD giúp Việt Nam thúc đẩy đầu tư vào tiết kiệm năng lượng.

Việt Nam nhận 86,3 triệu USD để thúc đẩy đầu tư tiết kiệm năng lượng
Việt Nam đang tích cực chuyển đổi sang năng lượng xanh và phát triển phát thải carbon thấp.

Ngân hàng Thế giới (WB), thay mặt Quỹ Khí hậu xanh (GCF), vừa ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiệp định viện trợ không hoàn lại trị giá 11,3 triệu USD để phát triển thị trường tài chính cho đầu tư vào tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp.

Ngoài ra, hỗ trợ tài chính từ GCF cũng bao gồm một khoản bảo lãnh trị giá 75 triệu USD.

WB cho biết, trong khoản viện trợ không hoàn lại trên, 8,3 triệu USD sẽ dành để hỗ trợ khu vực tư nhân trong nhận diện, thẩm định và thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng. Chương trình cũng sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Công thương và các cơ quan chức năng để cải tiến chính sách, quy định và tạo lập một môi trường thuận lợi nhằm thúc đẩy phát triển thị trường tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam.

Phần viện trợ còn lại và khoản bảo lãnh được dùng để thiết lập quỹ chia sẻ rủi ro. Phần này nhằm cung cấp bảo lãnh tín dụng một phần, hỗ trợ cho các ngân hàng thương mại khi cho vay các dự án tiết kiệm năng lượng.

Ngân hàng Thế giới cho biết, thông qua hỗ trợ giảm rủi ro cho vay, quỹ này dự kiến sẽ huy động được khoảng 250 triệu USD từ nguồn tài chính thương mại, cho phép các doanh nghiệp được vay theo điều khoản cạnh tranh hơn và yêu cầu tài sản đảm bảo thấp.

Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới Việt Nam cho biết, thúc đẩy tiết kiệm năng lượng là giải pháp tốt có chi phí thấp nhất để đạt được nhiều mục tiêu cùng một lúc, gồm nhu cầu sử dụng, chống ô nhiễm, giảm phát thải nhà kính và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

"Trong bối cảnh nguồn tài chính công cho năng lượng còn hạn chế, quỹ chia sẻ rủi ro là một công cụ tài chính sáng tạo để huy động tài chính từ khu vực tư nhân cho đầu tư nhằm tăng cường áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp", đại diện WB cho biết.

Khoản viện trợ không hoàn lại và khoản bảo lãnh nói trên được sử dụng để hỗ trợ thực hiện dự án thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong cách ngành công nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu tiết kiệm năng lượng đề ra trong Chiến lược tăng trưởng xanh cũng như các mục tiêu giảm phát thải đã cam kết trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC). 

Cơ quan này nhận định, "Là một quốc gia có cường độ năng lượng và cường độ phát thải thuộc nhóm cao nhất trong khu vực, Việt Nam đang tích cực chuyển đổi sang năng lượng xanh và phát triển phát thải carbon thấp".

Nghiên cứu về phát thải carbon thấp của WB ước tính Việt Nam có thể tránh được đầu tư mới 11 GW công suất nguồn phát điện vào năm 2030 nếu thực hiện được toàn diện các giải pháp tiết kiệm năng lượng từ phía cầu sử dụng năng lượng. 

Tổng nhu cầu đầu tư cho tiết kiệm và hiệu quả năng lượng của một số ngành công nghiệp trọng điểm của Việt Nam ước tính vào khoảng 3,6 tỷ USD.