9 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong hai tháng đầu năm

Nhật Hạ - 09:09, 01/03/2021

TheLEADERTổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa hai tháng đầu năm ước tính tăng 24,5% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm nay ước tính đạt 95,81 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê.

Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 1,29 tỷ USD, trong đó khu vực trong nước nhập siêu 4,14 tỷ USD, còn khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 5,43 tỷ USD.

Xuất khẩu trong hai tháng đầu năm nay đạt 48,55 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực kinh tế trong nước tăng 4,4%, chiếm 23,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 30,5%, chiếm 76,4%.

Trong 2 tháng qua đã có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 74% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, nhóm công nghiệp nặng và khoáng sản tăng 28%. Nhóm công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp tăng 19%. Còn nhóm nông, lâm sản tăng 22%, nhóm thủy sản tăng nhẹ 0,7%.

Kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc tăng mạnh

Trong khi đó, nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 47,26 tỷ USD, tăng 26% so với tháng trước. Khu vực kinh tế trong nước tăng 16%, chiếm 33% tổng kim ngạch nhập khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 31%, chiếm 67%.

Trong 2 tháng qua có 11 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 68% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc tăng mạnh 1

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu, nhóm hàng tư liệu sản xuất tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 93,7% tổng kim ngạch nhập khẩu; nhóm hàng tiêu dùng ước tính tăng 18,4% và chiếm 6,3%.

Kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc tăng mạnh 2

Xét theo quy mô thị trường, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ 2 tháng qua tăng 38% so với cùng kỳ năm trước, đây là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Thị trường Trung Quốc tăng 54%; EU tăng 22,7%; ASEAN tăng 6,2%; Hàn Quốc tăng 16,8%; Nhật Bản tăng 3%.

Ở phía ngược lại, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường Hàn Quốc tăng 6,7%; ASEAN tăng 18,5%; Nhật Bản giảm 0,2%; EU tăng 4,7%; Hoa Kỳ giảm 4%