Bạc Liêu tiếp tục đứng đầu về thu hút vốn FDI

Nhật Hạ - 18:28, 25/02/2020

TheLEADERNhờ dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trị giá 4 tỷ USD, Bạc Liêu tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI. Theo sau là Tây Ninh, TP. HCM, Hà Nội.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và đầu tư, tính đến 20/2, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 6,47 tỷ USD, bằng 76,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 2,45 tỷ USD, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo đó, cả nước có 500 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới đạt 5 tỷ USD, tăng hơn gấp hai lần so với cùng kỳ năm 2019.

Vốn đăng ký mới tăng mạnh do trong 2 tháng đầu năm 2020 có dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD, công suất 3.200 MW của Công ty TNHH Delta Offshore Energy Pte. Ltd (DOE Singapore). Đến thời điểm này, đây cũng là dự án FDI lớn nhất tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Về vốn điều chỉnh, 151 lượt dự án đăng ký điều chỉnh với tổng vốn đăng ký đạt 638 triệu USD, bằng 75% so với cùng kỳ năm 2019.

Đối với góp vốn, mua cổ phần, 2 tháng qua có 1.583 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 827 triệu USD, tăng 52% về số lượt góp vốn, mua cổ phần và bằng 16% giá trị vốn góp so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế đến ngày 20/2, cả nước có 31.345 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 369 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 214 tỷ USD, bằng 58% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Theo lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư ngoại đã rót vốn vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó sản xuất phân phối điện là lĩnh vực thu hút được nhiều nhất khi chiếm tỷ trọng lớn trong vốn đăng ký cả về đăng ký vào các dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng và góp vốn, mua cổ phần.

Công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ hai. Thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ. 

Bạc Liêu tiếp tục đứng đầu về thu hút vốn FDI

Theo đối tác đầu tư, 73 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án FDI tại Việt Nam, trong đó, Singapore dẫn đầu. Tiếp theo lần lượt là Trung Quốc, Hàn Quốc Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản.

Bạc Liêu tiếp tục đứng đầu về thu hút vốn FDI 1

Theo địa bàn đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 48 tỉnh thành phố, trong đó Bạc Liêu thu hút nhiều nhất. Theo sau là Tây Ninh, TP.HCM.

Bạc Liêu tiếp tục đứng đầu về thu hút vốn FDI 2

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô đạt 25,5 tỷ USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2019 và chiếm 69% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 25 tỷ USD, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2019 và chiếm 68%. Đây là mức tăng thấp nhất của xuất khẩu khu vực này trong 5 năm trở lại đây.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 21,75 tỷ USD, tăng 2% so cùng kỳ và chiếm 59% kim ngạch nhập khẩu. 

Kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực này tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2019, xuất siêu 3,76 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 3,3 tỷ USD không kể dầu thô. Trong khi đó khu vực kinh tế trong nước vẫn nhập siêu 3,6 tỷ USD.