Bộ trưởng KH&CN không đánh giá được hiệu quả đầu tư cho khoa học công nghệ

Nhật Hạ - 08:07, 08/06/2023

TheLEADERSố liệu chi đầu tư phát triển cho khoa học công nghệ được thực hiện theo Luật Đầu tư công, do đó, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ cho biết, ông không nắm được chính xác số liệu các địa phương. Do đó ông không đưa ra được đánh giá hiệu quả việc chi ngân sách đầu tư phát triển trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Bộ trưởng KH&CN không đánh giá được hiệu quả đầu tư cho khoa học công nghệ
Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh (đoàn tỉnh Long An). Ảnh: trang tin Quốc hội

Tại phiên chất vấn của Quốc hội ngày 7/6, đại biểu Nguyễn Tuấn Anh (đoàn tỉnh Long An) đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Huỳnh Thành Đạt đánh giá hiệu quả và nêu rõ các số liệu liên quan đến chi đầu tư phát triển và tổng chi ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ từ năm 2017 cho đến nay.

Đồng thời, ông cũng phản ánh Bộ chưa quy định khung số lượng và trần ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia, dẫn tới tình trạng phân bổ kinh phí sự nghiệp trong lĩnh vực này còn dàn trải và phân bổ nhiều lần. Điều này liệu có gây ra lãng phí trong phân bổ kinh phí không, đại biểu tỉnh Long An đặt vấn đề.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cũng thừa nhận cần quy định khung số lượng và trần ngân sách nhà nước cho khoa học công nghệ.

Bộ đã đề ra giải pháp để số nhiệm vụ và số tiền chi cho nhiệm vụ khoa học công nghệ bảo đảm hiệu quả, bố trí phù hợp. Theo đó tái cơ cấu nhiệm vụ cấp quốc gia, phê duyệt 19 chương trình với mục tiêu, nội dung, dự kiến yêu cầu đánh giá sản phẩm… làm cơ sở để hình thành khung và trần ngân sách bố trí.

Theo Bộ trưởng Đạt, số liệu chi đầu tư phát triển cho khoa học công nghệ được thực hiện theo Luật Đầu tư công, nên không thể xác định được chính xác số liệu các địa phương. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có báo cáo gửi Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường về vấn đề này.

"Bộ thấy rằng cần sửa đổi quy định để nắm chính xác các con số này, phục vụ hoạch định đầu tư, phát triển cho lĩnh vực khoa học công nghệ", Bộ trưởng cho biết.

Cùng trả lời chất vấn về vấn đề ngân sách đầu tư cho khoa học công nghệ, Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, ngân sách đầu tư cho lĩnh vực này giảm dần qua các năm, từ 1,1% năm 2017 còn 0,82% vào năm 2023.

Nguồn lực cho khoa học công nghệ chưa đạt yêu cầu. Mức đầu tư quá thấp so với Nghị quyết Trung ương và Bộ Chính trị - yêu cầu phải đảm bảo từ 2% chi ngân sách cho đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và tăng dần theo nhu cầu.

"Đây là điều báo động, có nguyên nhân là bộ ngành, địa phương không bố trí vốn hoặc vốn rất thấp, chưa thực sự quan tâm, chưa có đề án đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chí để bố trí vốn", ông Dũng giải thích.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cũng cho biết, trong tổng chi ngân sách 0,82% cho khoa học công nghệ trong năm nay thì chi đầu tư 0,23% còn thường xuyên 0,58%. Trong khi đó tỷ lệ chi ngân sách năm ngoái là 1,1%.